Louis Schoofs

Provincieraadslid

Ilse Van Dienderen

Provincieraadslid

Diederik Vanderdriessche

Fractieleider provincieraad

Rina Rabau

Provincieraadslid

Tobias Daneels

Provincieraadslid