Diederik Vandendriessche

Diederik Vandendriessche

Diederik Vandendriessche

"De open ruimte in Vlaanderen is schaars en kostbaar. De provincie moet het voortouw nemen in de realisatie van de betonstop. Zo versterken we de biodiversiteit en gaan we de verdroging van de natuur tegen. We willen in onze provincie meer ruimte voor water en een sterkere verbinding van natuur- en bosgebieden, waar we van het ene naar het andere gebied kunnen fietsen en wandelen."

Diederik is fractieleider in de provincieraad. Hij werkt als docent copywriting aan de UCLL. Hij woont in Hove en is 43 jaar.

Diederik Vandendriessche

Fractieleider provincieraad

"De open ruimte in Vlaanderen is schaars en kostbaar. De provincie moet het voortouw nemen in de realisatie van de betonstop. Zo versterken we de biodiversiteit en gaan we de verdroging van de natuur tegen. We willen in onze provincie meer ruimte voor water en een sterkere verbinding van natuur- en bosgebieden, waar we van het ene naar het andere gebied kunnen fietsen en wandelen."

Diederik is fractieleider in de provincieraad. Hij werkt als docent copywriting aan de UCLL. Hij woont in Hove en is 43 jaar.