2 keer Tomorrowland? Dan 2 keer zo veel aandacht voor buurtbewoners.

22 September 2016

Afgelopen weken mochten we het al in de pers vernemen: Tomorrowland zal vanaf volgend jaar 2 edities tellen.  Een statement dat we, samen met de buurtbewoners, met verbazing in de krant lazen. Want deze beslissing moet worden genomen door de provincieraad maar momenteel weten we nog niet eens wanneer deze op de agenda komt van de raad. Op de provincieraad van 29 september 2016 is het alvast aan de oppositie zelf om het dossier - na alle media-aandacht - op de agenda te zetten.  , provincieraadslid Groen: "Wij willen ons helemaal niet uitspreken tegen een 2de weekend, maar gezien de impact van zo'n beslissing en de woelige geschiedenis ervan, willen we dat dit debat ernstig gevoerd wordt. Ten eerste door een constructieve echte dialoog met de betrokken buurtbewoners & ten tweede is dit ook een moment om de gebruikersovereenkomst tussen ID&T en de provincie stevig te heronderhandelen. De manier waarop ID&T dit aanpakt voelt aan als armen omwringen, niet alleen die van het provinciaal bestuur maar ook die van betrokken buurtcomités."

Karin Van Hoffelen
 
Belangen van de buurt verdedigen
 
Twee weekends Tomorrowland op korte tijd na elkaar brengt veel druk met zich mee voor de omgeving. Daarom vraagt de Groen fractie dubbel zo veel aandacht voor de buurtbewoners. Ten eerste moet er eindelijk werk gemaakt worden van een écht constructief overleg met alle betrokken buurtgroepen. Karin Van Hoffelen: "Wat we afgelopen weken gezien hebben was niet fraai.  Buurtcomités krijgen via de pers en een brochure in de bus te horen dat er een tweede weekend zal plaatsvinden. Dat betrokken gemeenten en het provinciaal bestuur bij ID&T niet harder op tafel kloppen om te zorgen voor echt wijkoverleg met de buurt, kan er bij ons niet in."
Groen pleit ervoor dat de provincie wanneer ze over de nieuwe gebruikersovereenkomst gaat onderhandelen met ID&T expliciet wijkoverleg als randvoorwaarde op tafel legt. Een wijkoverleg waarbij de gemeentelijke besturen een centrale rol dienen te spelen.
 
Ten tweede pleit de Groen voor het volledig toegankelijk maken van het festival voor buurtbewoners. Karin Van Hoffelen: "Naast een wereldfestival, is Tomorrowland ook een festival waar buurtbewoners helemaal in meegezogen worden. Dat bij een vorige editie slechts 1/8 van de geïnteresseerden buurtbewoners een ticket kon bemachtigen, kan niet.  Voor ons is het dan ook niet meer dan logisch dat alle bewoners uit Boom & Rumst welkom zijn op dit festival aan een verlaagd buurttarief om zo mee te genieten van het grootste feest in hun achtertuin."
 
Tenslotte wil Groen dat de middelen die de gemeentebesturen verkrijgen via de evenementenbelasting ook echt naar de buurt terugvloeien. Groen denkt hierbij aan een burgerbegroting waarbij inwoners zelf inspraak hebben over investeringen in hun buurt. Bij een dubbele editie loopt dit bedrag op tot 720.000 euro.
 
Gebruikersovereenkomst heronderhandelen
 
De deputatie zal met ID&T een nieuwe gebruikersovereenkomst moeten afsluiten. De ideale moment om afspraken uit de vorige gebruikersovereenkomst te herzien. Naast het opnemen van extra aandacht voor de buurt, wilt Groen dat twee volgende zaken mee op tafel komen. Ten eerste: Verhoging van de gebruikersvergoeding.  In de huidige gebruikersovereenkomst dient ID&T voor een 'gewone' editie 200.000 euro te betalen & voor een 'dubbele editie' 267.500 euro. De Groen fractie had in 2013 al vragen bij dit bedrag & wanneer een dubbele editie de standaard zou worden, lijkt het ons logisch dat dit bedrag heronderhandeld wordt & fors wordt opgetrokken.
 
Ten tweede vragen we dat de gebruikersovereenkomst niet meer voor de komende 15 jaar wordt afgesloten maar dat deze termijn terug wordt ingekort opdat invulling van De Schorre elke legislatuur kan herbekeken worden. Karin Van Hoffelen: "Meteen voor 15 jaar een hypotheek leggen op de zomer van de Schorre vinden wij veel te lang. Het blijft een provinciaal domein waarbij het nog steeds de bevoegdheid moet zijn van de provincie om zeer regelmatig te bekijken of dit nog wel op een juiste manier wordt ingevuld."