Tobias Daneels

Provincieraadslid

Rina Rabau

Provincieraadslid

Louis Schoofs

Provincieraadslid

Diederik Vandendriessche

Fractieleider provincieraad

Ilse Van Dienderen

Provincieraadslid