"Controle op subsidies belangrijk"

21 April 2021

Fractieleider Diederik Vandendriessche vraagt hoe waterdicht het subsidiesysteem van de Provincie Antwerpen precies is, naar aanleiding van de zaak-El Kaouakibi. "Gezien de heisa over deze zaak vinden we het vanuit onze fractie belangrijk dat we de analyse over de uitgereikte provinciale subsidies opentrekken naar de raad."

De zaak-El Kaouakibi blijft de gemoederen beroeren, en terecht uiteraard. Hoewel Antwerps burgemeester De Wever na de audit van de stad via verschillende media te kennen gaf dat 90% van de middelen correct gebruikt geweest zijn, gaat het in deze zaak uiteraard om de resterende 10% die niet correct gebruikt geweest zijn. We hopen in ieder geval dat de werking voor de kwetsbare jongeren kan blijven bestaan, maar willen in de huidige omstandigheden in dit plenum ook een betere kijk krijgen op de subsidies die de provincie aan deze organisatie gegeven heeft, onder meer in de ver vervlogen tijden waarin de provincie nog bevoegd was voor cultuur.

Volgens een bericht in Gazet van Antwerpen van 8 april jl. kreeg Let’s Go Urban in de jaren 2014, 2016 en 2017 respectievelijk 30.000 EUR, 50.000 EUR en nogmaals 50.000 EUR, in totaal 130.000 EUR. In datzelfde krantenbericht lezen we hierover het volgende citaat van gedeputeerde Lemmens, in de vorige legislatuur bevoegd voor Cultuur: “De projecten werden beoordeeld door een expertencommissie en goedgekeurd door de deputatie. De verantwoordingsstukken werden ook nagekeken door de medewerkers van het departement Cultuur. Er zijn tot op vandaag bij het Antwerpse provinciebestuur geen rechtstreekse aanwijzingen dat er oneigenlijk gebruik is gemaakt van deze subsidies.” Ondanks het feit dat er geen ‘oneigenlijk gebruik’ zou zijn geweest, werd anderzijds wel het parket op de hoogte gebracht.

De deputatieverslagen tonen aan dat Let’s Go Urban in 2014 inderdaad gesubsidieerd werd met 30.000 EUR voor ‘Shakespeare in Love’. Meer informatie daarover wordt er niet gegeven in het verslag van 5 juni 2014. 2016 en 2017 leveren geen resultaat op in de verslagen van de deputatie, maar 2013 geeft wel een zoekresultaat. In de zitting van 27 juni 2013 lezen we dat het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid via de Dienst Welzijn en Gezondheid 20.000 EUR heeft gegeven aan Let’s Go Urban voor “projecten Uitbreiden multidisciplinair aanbod”. Waarover dit mag gaan, is onduidelijk, maar het woord ‘uitbreiden’ wordt verklaard als we verder kijken in de verslagen: in de zitting van 14 juni 2012 werd reeds 20.000 EUR uitgereikt via de Dienst Welzijn en Gezondheid voor het “project Multidisciplinair aanbod”, toen nog met gedeputeerde Wellens bevoegd voor subsidieaanvragen op het vlak van Welzijn. Conclusie: de subsidies voor 2016 en 2017 zijn niet meteen terug te vinden, althans niet onder de noemer ‘Let’s Go Urban’, maar in 2012 en 2013 werd er telkens 20.000 EUR gesubsidieerd, wat zou kunnen betekenen dat de provincie niet 130.000 EUR, maar 170.000 EUR in totaal gesubsidieerd heeft.

Gezien de heisa over deze zaak vinden we het vanuit onze fractie belangrijk dat we de analyse over de uitgereikte provinciale subsidies opentrekken naar de raad en daarom hadden we graag alle elementen op een rijtje gezien via de volgende vragen:

  • Voor welke projecten werden er juist subsidies aangevraagd door Let’s Go Urban? Blijkbaar gaat het om meer dan de 130.000 EUR die in de krant vermeld werd. Wat was daarnaast de bovenlokale of intergemeentelijke impact van die projecten (een belangrijke voorwaarde om een provinciale subsidie te kunnen ontvangen)
  • Welke verantwoordingsstukken werden er aangeleverd?
  • Wat is de zogenaamde ‘expertencommissie’ die de projecten beoordeelt?
  • Kan er helder worden aangetoond dat de subsidies correct werden gebruikt?
  • Waarom werd het parket hierover op de hoogte gebracht?
  • Welk controlesysteem hanteert de provincie als standaardmethode voor het nazicht op het correct gebruik van subsidies?