“Telewerk biedt kansen voor provinciaal personeel”

10 December 2020

“Telewerk biedt kansen voor provinciaal personeel”

De voordelen zijn enorm: Betere work-life balance, tijdswinst voor je woon-werk verkeer

Tobias Daneels, provincieraadslid in Antwerpen, benadrukt de voordelen van telewerk op het welzijn van het provinciale personeel. “We vragen concreet een duidelijke norm omtrent telewerk bij ons eigen provinciale personeel. Het biedt heel wat kansen, maar er zijn ook valkuilen. We moeten samen de denkoefening doen over de mogelijke kosten en winsten die met telewerk gepaard gaan,” aldus Daneels.

 

“Een opvallende passage in het federale regeerakkoord ging over de federale ambtenaren, in totaal goed voor zo’n 65.000 werknemers. Die passage stelt dat de regering een nieuwe telewerknorm zal implementeren van gemiddeld 2 dagen per week. Uiteraard rekening houdend met de specifieke functie van de werknemer in kwestie en na een paar aanpassingen,” vertelt Tobias Daneels.

Maar die voorwaarden zien er na de coronacrisis en alle maatregelen die rond telewerk getroffen zijn plots veel haalbaarder uit. Heel veel mensen, in de ambtenarij en in de privé, hebben ontdekt dat ze eigenlijk wel best kunnen werken van thuis. Daneels: “Maandenlang elke werkdag van thuis uit werken, dat ziet niemand zitten en is mentaal erg zwaar. Maar het idee om 2 of 3 dagen per week te telewerken kreeg plots bij veel mensen vorm en veel bedrijven hebben nu al beslist om ook na corona in te zetten op regelmatig telewerken, zoals dus de federale overheid doet”.

De voordelen zijn enorm: Betere work-life balance, tijdswinst voor je woon-werk verkeer, zeker in drukke gebieden als Brussel en Antwerpen, ecologische winsten door minder CO2-uitstoot en bij goeie coördinatie kan je ook kantoorruimte en dus ook huurkosten uitsparen.

Maar tegelijk zijn er risico’s waar de bedrijven en de federale overheid over nadenken. Bijvoorbeeld het recht om te ‘ontkoppelen’, want het risico bestaat dat mensen werk en vrije tijd niet meer uit elkaar kunnen halen. En natuurlijk zal de federale overheid ook voorzien in flankerende kosten, zoals ergonomisch materiaal, tegemoetkoming elektriciteit en internetkosten, en zelfs burn-out coaches om mensen die de overstap naar meer telewerk mentaal moeilijk kunnen verteren, te helpen.

“Ik heb deze vraag al eens eerder gesteld, maar in het kader van de budgetsbesprekingen lijkt me deze vraag andermaal opportuun. Kan de provincie Antwerpen een soortgelijke norm invoeren voor haar ambtenaren en ook de denkoefening doen over de mogelijke kosten en winsten die daarmee gepaard gaan? Ik kan me inbeelden dat wanneer er 40% van thuis uit gewerkt wordt, er hele mooie bureaus en zelfs verdiepingen in dit prachtige provinciehuis vrij kunnen komen. Andere overheden of organisaties zouden daar perfect gebruik van kunnen maken en het kan de begroting van de provincie een duwtje in de rug geven,” concludeert Daneels.

Het agendapunt is geagendeerd op de provincieraad van donderdag 10 december 2020 (vanaf 14:00).