Aanbieders groene stroom beter selecteren

09 Januari 2015

Diederik Vandendriessche pleit ervoor om de voorwaarden voor bedrijven die groene stroom aanbieden binnen het systeem van de groepsaankopen, te verstrengen. Het Groen-provincieraadslid juicht de groeiende populariteit van de groepsaankopen groene energie toe, maar stelt vast dat de veilingen lang niet altijd gewonnen worden door de meest duurzame spelers op de markt of door bedrijven die groene energie als hun core business hebben. Vandendriessche stelt daarom voor om bij de selectie rekening te houden met de totale omzet die groene stroom inneemt in de jaarrekening van een bedrijf. Het raadslid vindt ook dat de organisatie van de veilingen transparanter moet.  BIJLAGEN:lees_hier_het_volledige_voorstel_rond_groepsaankopen_groene_stroom.pdf