Provincie vraagt Vlaanderen oplossing Modem

24 September 2014

Antwerpse provincieraadVlaams

Op inittiatief van Groen roept de  Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op dringend een oplossing uit te werken voor Modem. Modem is een expertisecentrum dat communicatiemiddelen uitwerkt voor mensen met een beperking. De provincie vreest voor het voortbestaan nu de subsidie en ondersteuning ervan wordt overgeheveld van de provincie naar VlaanderenGroen-provincieraadslid Greet Bockx diende een motie in waarin ze minister Vandeurzen aanmaant de nodige maatregelen te nemen om het voortbestaan van Modem te verzekeren. "Meer dan 23 jaar lang heeft de provincie Antwerpen geïnvesteerd in Modem. De expertise die het in al die jaren heeft opgebouwd in communicatiemiddelen en computeraanpassingen voor personen met een handicap, wordt door iedereen gewaardeerd en geroemd", verdedigt ze. 

 

BIJLAGEN:
lees_hier_het_volledige_artikel_over_modem.pdf