Burgerparticipatie stimuleren in projecten hernieuwbare energie

09 Januari 2015

Groen-raadslid Greet Bockx heeft een voorstel neergelegd om bij grote projecten rond hernieuwbare energie een rechtstreekse participatie van 20% van de lokale gemeenschap en de lokale overheden te voorzien in de eigendoms- en beheersstructuur. Dit met het oog op het bevorderen van de burgerparticipatie. "Actieve participatie van burgers in hun eigen energievoorziening, bijvoorbeeld windmolens, leidt tot een meer democratisch energiebeleid", beargumenteert ze. "Bovendien draagt het bij tot een groter draagvlak voor duurzame energie en zorgt het voor een meer rechtvaardige financiering." BIJLAGEN:lees_hier_het_volledige_voorstel_rond_burgerparticipatie_groene_energie.pdf