16 jan 2015

"Chaos en onzekerheid troef"

Groen-fractieleider in de provincieraad Tom Caals betreurt de grote onzekerheid waarmee de provincies op dit ogenblik worden geconfronteerd. "De afbouw van de provincies door de Vlaamse regering is ondoordacht, onvoorbereid, creëert chaos en is een voorbeeld van slecht bestuur", zegt hij. "Niemand heeft een goed zicht op wat er staat te gebeuren: de deputatie niet, de raad niet, het personeel niet, de organisaties die subsidies ontvangen vanuit de provincie niet, nee, zelfs Vlaanderen zelf niet." Caals betreurt het gebrek aan visie en roept de deputatie op haar verantwoordelijkheid op te nemen en snel duidelijkheid te verschaffen.    BIJLAGEN:tussenkomst_tom_caals_over_de_provinciehervorming.pdf

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.