“De totstandkoming van de regio’s moet in overleg met de provincieraden gebeuren”

08 December 2020

“De totstandkoming van de regio’s moet in overleg met de provincieraden gebeuren”

De Groen-fractie in de Antwerpse provincieraad, onder impuls van fractieleider Diederik Vandendriessche, tevens gemeenteraadslid in Hove, trekt aan de alarmbel wat de vorming van de regio’s in de provincie Antwerpen en de rest van Vlaanderen betreft. Ze vreest dat er geen lessen getrokken worden uit het recente verleden, toen de provincies werden afgeslankt zonder inspraak van … die provincies zelf. Daarom stelt de Groen-fractie voor om de provincieraden bij de regiovorming te betrekken.

Op voorstel van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers keurde de Vlaams regering op 9 oktober een nota over regiovorming goed: een voorstel van 13 regio’s waarbinnen steden en gemeenten waar nodig nauwer samenwerken. Voor de provincie Antwerpen gaat het om drie referentieregio’s: de regio Antwerpen, de Kempen en Rivierenland. Deze nota zou ertoe kunnen leiden dat de provincies worden opgeheven en worden omgebouwd tot regio’s. Groen is een voorstander van de omvorming van de provincies naar regio’s (het spreekt zelf over stads- en streekgewesten), maar vreest dat de hele hervorming vooral in achterkamers zal worden besproken en beslist. Groen-fractieleider Diederik Vandendriessche stelt vast dat de uitgestippelde aanpak alvast niet uitblinkt in transparantie: “Het huidige voorstel legt de regiovorming vooral in handen van een informeel burgemeestersoverleg. Dat betekent een verzwakking van de democratische controle van het intermediaire niveau in plaats van een versterking. Het is belangrijk dat de hervorming niet louter een onderonsje van politici wordt, maar een groot draagvlak krijgt bij de bevolking zodat er sterke, democratische regio’s ontstaan.”

 

Ervaring

 

De burgemeesters zijn niet verplicht om hun gemeenteraad om advies te vragen en de provincieraden worden zelfs helemaal over het hoofd gezien. Maar als er één instelling in Vlaanderen een jarenlange ervaring heeft met die topics, dan is het wel de provincie in haar volledige hoedanigheid, van ambtenaren over provincieraadsleden tot en met deputatie en griffie. Vandendriessche stelt daarom voor het proces van de regiovorming democratisch te stutten en de provincies er volwaardig bij te betrekken. “De ervaring van onszelf als raadslid én van de provinciale ambtenaren kan een belangrijke factor zijn om de provincies gefaseerd om te bouwen en de regiovorming in de juiste richting te sturen. Daarom zouden wij vanuit de Groen-fractie willen voorstellen om de provincieraad over de partijgrenzen heen een plaats te geven in het regioproces.”

 

Op die manier hoopt Groen dat er geen herhaling plaatsvindt van de interne staatshervorming 2010-2011, die volledig boven de hoofden van de provincies en de provincieraden werd beslist, terwijl de provincieraden rechtstreeks verkozen organen zijn. De groenen in de Antwerpse provincieraad pleiten dan ook voor een open debat in plaats van een besloten proces.

Het agendapunt is geagendeerd op de provincieraad van dinsdag 8 december 2020 (vanaf 14:00).

Foto: Regiovorming (Copyright VVSG)