Brand- en stormgevaar in provinciale recreatiedomeinen: "Informatieoverdracht moet goed zijn"

19 Mei 2022

Brand- en stormgevaar in provinciale recreatiedomeinen:

Brend Van Ransbeeck, provincieraadslid, pleit voor een goede informatieoverdracht bij brandgevaar in provinciale recreatiedomeinen. "Droogte ten gevolge van de klimaatopwarming vormt een van de grootste uitdagingen van onze huidige samenleving. Het is belangrijk dat wanneer er brandgevaar dreigt, of er storm aankomt, dit goed gecommuniceerd wordt op de domeinen zelf."

Het thema van droogte is weer terug van weggeweest. Vorig jaar, rond deze periode, werd verwacht dat we – net zoals de zomers daarvoor trouwens – opnieuw een droge zomer tegemoet zouden komen. De Antwerpse droogtecoördinator trad net in dienst, de eerste in Vlaanderen nota bene, en had meteen veel werk voor de boeg. "De waterpeilen staan nu al bijna even laag als tijdens droge zomers van 2018 en 2019", klonk het toen vorig jaar. Alles leek in de richting te gaan van een zomer met veel zon en weinig regen. Maar het draaide anders uit: de zomer van 2021 was zeer nat, er viel te veel neerslag op korte tijd, waardoor overstromingen een feit waren.

Droogte ten gevolge van de klimaatopwarming vormt een van de grootste uitdagingen van onze huidige samenleving. Vlaanderen heeft een van de laagste waterbeschikbaarheden per inwoner in Europa en dit voelen we de laatste jaren sterk. Dit komt door een combinatie van een hoge bevolkingsdichtheid en een relatief beperkte aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater. Door de aanhoudende droogte is het risico ook groter dat er brand uitbreekt. Op 4 mei 2022 kondigde Gouverneur Cathy Berx daarom een Algemeen Rook- en Vuurverbod aan in de natuur- en heidegebieden en bossen van de provincie, met onmiddellijke ingang.

Via deze interpellatie zou ik willen peilen naar droogte en brandgevaar in onze provinciale recreatiedomeinen. Het eerste luik gaat over de communicatie omtrent bosbrandgevaar. Onlangs las ik dat in Lille een systeem van QR-codes gelanceerd is, die op borden aan ingangen van natuurgebieden en bossen geplaatst worden, zodanig dat bezoekers real time de huidige toestand van brandgevaar kunnen nagaan. Ook voor stormgevaar en in andere situaties kan deze communicatie handig zijn. Een aanvullend alternatief voor mensen zonder smartphones moet wel verzekerd worden. Wat is het standpunt van de deputatie om het Lilse model van QR-codes te implementeren?

Hoe wordt de informatieoverdracht wat betreft brandgevaar op dit moment verzekerd naar bezoekers van onze provinciale recreatiedomeinen? In andere woorden: hoe weten bezoekers die onze domeinen bezoeken wat het brandrisico is? In geval van brand op het domein: hoe kunnen bezoekers meldingen van bos- en heidebrand overbrengen? Hoe wordt dit gemanaged in gebieden waar er geen telefonisch bereik is?

Het tweede luik gaat over maatregelen die de deputatie neemt om droogte tegen te gaan in onze provinciale domeinen en dus ook brandgevaar te beperken. Welke maatregelen neemt de provincie om droogte in de domeinen te vermijden, concreet? In welke mate wordt op dit moment regenwater gecapteerd en gerecupereerd op onze domeinen? In welke mate worden de grondwaterpeilen en neerslagpatronen opgevolgd? Welke maatregelen neemt de provincie om lage waterstanden in de domeinen op een duurzame manier te garanderen? Heeft de provincie al schade vastgesteld aan biotopen in de domeinen ten gevolge van de droogte? Zo ja, welke? Tot slot: is het huidig beleidsplan afdoende, nu blijkt dat het droogte-probleem nóg ernstiger blijkt?