12 jan 2015

Groen-fractie keurt begroting 2015 af

De Groen-fractie heeft de begroting van 2015 die in december door de deputatie werd voorgesteld, afgekeurd. "Door de interne staatshervorming hebben we geen zicht meer op de in en outs van het provinciebudget", aldus fractieleider Tom Caals. "De hele legislatuur zal nog gekenmerkt blijven door onzekerheid over het budget. Het budget dat nu voorligt is dus puur virtueel. Dit maakt het onmogelijk een gedegen en toekomstgericht beleid te voeren."  BIJLAGEN:tussenkomst_tom_caals_begroting_2015.pdf

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.