Groen-fractie keurt begroting 2015 af

12 Januari 2015

De Groen-fractie heeft de begroting van 2015 die in december door de deputatie werd voorgesteld, afgekeurd. "Door de interne staatshervorming hebben we geen zicht meer op de in en outs van het provinciebudget", aldus fractieleider Tom Caals. "De hele legislatuur zal nog gekenmerkt blijven door onzekerheid over het budget. Het budget dat nu voorligt is dus puur virtueel. Dit maakt het onmogelijk een gedegen en toekomstgericht beleid te voeren."  BIJLAGEN:tussenkomst_tom_caals_begroting_2015.pdf