06 feb 2015

Groen buist klimaatbeleid provincie

Geen visie, geen ambitie, geen budget. Dat is kort samengevat hoe het volgens Groen is gesteld met het klimaatbeleid van de provincie Antwerpen. "Antwerpen staat mijlenver achter in haar klimaatbeleid", meent provincieraadslid Loes Van Cleemput. Ze uit haar kritiek naar aanleiding van het Klimaatplatform Lokale Overheden. Met dit initiatief, dat begin februari plaatsvond, plaatst het  provinciebestuur enkele succesvolle klimaatprojecten in de kijker. "Een goednieuwsshow die het gebrek aan een weldoordacht klimaatbeleid niet kan verhullen", aldus Van Cleemput. BIJLAGEN:persbericht_groen_buist_klimaatbeleid_provincie.pdf

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.