Groen provincie Antwerpen vraagt meer aandacht voor kleinschalige tuinbouw

09 December 2020

Groen provincie Antwerpen vraagt meer aandacht voor kleinschalige tuinbouw

“Lokale, kleinschalige landbouw is in opkomst,”

Louis Schoofs, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, pleit op de jaarlijkse budgetbesprekingen voor meer aandacht voor kleinschalige tuinbouw. “Momenteel gaat minder dan 0.1% van de subsidies naar kleinschalige duurzame landbouw, ondanks de ambitieuze economische doelstellingen om een belangrijke bijdrage te leveren aan een duurzamere landbouw met minder C02-uitstoot. De kleinschalige tuinbouw verdient meer aandacht. Er is dringend nood aan een verbindende visie met alle actoren op basis van gelijkwaardigheid op een duurzame toekomst voor landbouw en natuur,” bepleit Schoofs.

Momenteel ondersteunt de provincie Antwerpen, net als Vlaanderen, de megastallen en intensieve veeteelt. “Nieuwe en prille kleinschalige tuinbouwbedrijven roeien niet met dezelfde riemen. Toch kunnen onderzoeksmethoden, subsidieverwerving en netwerken een pluspunt zijn voor deze kleinschalige tuinbouwbedrijven,” legt Schoofs uit. “Het hoeft geen of-of-verhaal te zijn. Je kan perfect beiden combineren, maar dan moet de expertise van de provincie gericht ingezet worden op basis van de behoeften. De kiemen die ontstaan in het sociaaleconomisch landschap moeten water krijgen, zodanig dat het zich kan differentiëren en innoveren”.

Er zijn op dit moment economische en maatschappelijke evoluties aan de gang die een nieuwe benadering blootleggen: het aanbod moet meer lokaal, gezond en duurzaam zijn. Dit heeft grote gevolgen voor het ondernemerschap en productieproces; meer gedifferentieerd benutten van de landbouwgronden voor  lokale ontwikkelingen van  streekproducten;  de intensieve tewerkstelling in deze productie (teelt) methoden; de micro-financieringsbehoeften voor investeringen in materialen en verwerven van gronden;  knowhow voor het verbeteren van de biologische teeltmethoden. Kortom: een innovatieve evolutie tekent zich.

“Het is immers een realiteit dat er minder vlees wordt gebruikt en dat er een grotere verzuchting is voor bio teelten. Het zou jammer zijn als deze verzuchting van de consument, die erg lokaal kan worden ingevuld, helaas wordt ingevuld met importproducten. Het zou jammer zijn voor de korte keten.”

“Lokale, kleinschalige landbouw is in opkomst,” vertelt het raadslid. “Vooral in de veeteelt kennen nichemarkten zoals de biologische- en korteketenlandbouw een sterke groei. In de periode 2018-2019 is de biologische pluimveestapel in één jaar tijd met 13,2% gegroeid. Voor de biologische varkenssector was de groei maar liefst 24,9%. In totaal is de bio-sector in Vlaanderen goed voor zo’n 7% van het landbouwareaal, een ongekende groei de laatste jaren.”

Tevens wordt In 83% van onze natuurgebieden worden de Europese stikstofnormen overschreden, vooral als gevolg van de ammoniakuitstoot van de veehouderij. Het ministerieel besluit van Demir stelt dat alle stallen tegen 2030 “Ammoniak-Emissie-Arm” moeten zijn. Een verbindende visie met alle actoren op basis van gelijkwaardigheid op een duurzame toekomst voor landbouw en natuur is dringend nodig.

Momenteel gaat minder dan 0.1% van de subsidies  naar kleinschalige duurzame landbouw. Schoofs vraagt zich af hoe de provincie deze evolutie in de kleinschalige tuinbouw een plaats gegeven heeft in haar ambitieuze economische doelstellingen.

 

Het agendapunt is geagendeerd op de provincieraad van woensdag 9 december 2020 (vanaf 14:00).