Groen wil tankstation in woonkern weg

29 Januari 2015

De Antwerpse deputatie heeft beslist om de milieuvergunning voor het tankstation gelegen in de Montensstraat (Borgerhout) te verlengen. Nochtans zorgt het tankstation dat zich bevindt in een drukke woonkern en dicht bij scholen ligt, al jaren voor gevaarlijke verkeerssituaties. In het belang van de veiligheid van de omwonenden vraagt Groen-raadslid Loes Van Cleemput deze verlenging terug te trekken. Ze vraagt zich ook af of een installatie met een dergelijke impact en milieulast wel thuishoort in een druk woongebied.  BIJLAGEN:persbericht_tankstation_borgerhout.pdf