Herbruikbare bekers Tomorrowland: geen uitzondering toegekend

23 Mei 2024

Herbruikbare bekers Tomorrowland: geen uitzondering toegekend

Louis Schoofs bevraagt de deputatie over de uitzondering die Tomorrowland vroeg op het gebruik van herbruikbare bekers, tot driemaal toe dit jaar. Vlaams Minister Zuhal Demir (N-VA) kondigde aan dat ze geen uitzonderingen zou toestaan, in tegenstelling tot vorige festivalzomer. "Wat is het standpunt van de deputatie hieromtrent, in context van het SDG-beleid van de provincie?"

Gedeputeerde Mireille Colson (N-VA) antwoordt: "Sinds dit jaar gaat het niet enkel over herbruikbare bekers, maar algemener ook herbruikbaar materiaal. Wij als provincie houden ons hier ook aan. De provincie heeft geen zicht op de contractuele afspraken die er gemaakt zijn, maar we weten wel dat ze conform de wetgeving zijn. De wegwerpbekers die tot nu op Tomorrowland gebruikt werden, zijn recycleerbare bekers die voor 90 tot 95% gerecycleerd worden. Op de camping Dreamville werden er tot nu toe wel degelijk al herbruikbare bekers gebruikt. Tomorrowland zal zich moeten schikken aan de geldende regelgeving. We weten niet welke afspraken er zijn gemaakt en wat de boeteclausule precies inhoudt."

Louis Schoofs vraagt zich af of de provincie wel genoeg impact heeft op de organisatie van Tomorrowland, net omdat de activiteiten op provinciaal domein De Schorre plaatsvinden. "Als we tientallen jaren de kans geven aan Tomorrowland om zich te ontwikkelen, moeten we wel zien dat we daar als provincie impact op hebben. Hebben wij voldoende impact om een debat met hen te voeren? Ik vrees daar wat voor."