Historische duiding voor borstbeeld Leopold II in het Bernarduscentrum dankzij Groen

27 September 2019

Historische duiding voor borstbeeld Leopold II in het Bernarduscentrum dankzij Groen

Het borstbeeld van Leopold II, dat in het Bernaduscentrum in het centrum Antwerpen staat, zal binnenkort een heldere, historische duiding krijgen. Hiermee volgt de deputatie van de provincie Antwerpen, dat eigenaar is van het gebouw, de vraag van provincieraadslid Ilse Van Dienderen om meer aandacht te geven aan de bedenkelijke geschiedenis die schuil gaat achter het koloniale verleden van België. Groen had dit zowel in de Antwerpse gemeenteraad als in de provincieraad aangekaart, met succes.

Nordine Saidi Mazarou, gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen, verslikte zich onlangs als nieuw raadslid in het Bernarduscentrum. In de “antichambre” van het centrum prijkt een borstbeeld van Leopold II. Hij interpelleerde de burgemeester hierover. “In tijden waarin het dekolonisatiedebat hevig woedt, is de aanwezigheid van dit borstbeeld in een officieel gebouw totaal ongepast. Best van al wordt het beeld verwijderd en in een museum geplaatst, of wordt er minstens duiding gegeven bij het beeld van een vorst die verantwoordelijk was voor een waar schrikbewind in Congo.”, aldus Nordine Saidi Mazarou. Burgemeester Bart De Wever verwees Saidi Mazarou door naar de provinciale deputatie aangezien het Bernarduscentrum eigendom is van de provincie.

En dus stelde Ilse van Dienderen, provincieraadslid voor Groen, op haar beurt de vraag aan eerste gedeputeerde van Antwerpen Luk Lemmens. Die gaf als antwoord dat het verwijderen geen optie is, gezien de bescherming van het Bernarduscentrum als monument, inclusief het beeld. De gedeputeerde deed wel de belofte dat er extra historische duiding bij het beeld zal komen dat door een wetenschappelijk comité opgesteld wordt. Ilse van Dienderen reageert tevreden: “Zo wordt de bezoeker geïnformeerd over het schrikbewind dat Leopold II voerde in Congo Vrijstaat. Tijdens dat schrikbewind waren gruwelijke martelingen schering en inslag, denk maar aan de afgehakte handen. Schattingen over dodelijke slachtoffers variëren tussen de drie en de tien miljoen mensen. En daar mogen de bezoekers van het Bernarduscentrum wel op gewezen worden.”

 

Meer info:

Ilse van Dienderen, gemeenteraadslid en provincieraadslid 0494/56.49.68

Nordine Saïdi Mazarou, gemeenteraadslid