IDAHOT: wat is het provinciaal beleid tegen Holebi- en Transfobie? "Ik moest diep zuchten toen ik deze vraag kreeg"

24 Mei 2024

IDAHOT: wat is het provinciaal beleid tegen Holebi- en Transfobie?

Provincieraadslid Ilse van Dienderen interpelleert de deputatie over het provinciaal beleid tegen Holebi- en Transfobie. "Veel gemeenten voeren een beleid tegen haat tegen de LGBTQIA+-gemeenschap. Een van die signalen die een gemeente kan geven, is het uithangen van een regenboogvlag. Ik heb dit niet gezien aan het provinciehuis."

"Op 17 mei 1990 schrapte de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie, homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten," vertelt Ilse van Dienderen. "Sindsdien heeft de LGBTI+ gemeenschap deze dag uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). Vele gemeenten in onze provincie tonen hun solidariteit in de strijd tegen haat ten aanzien van de LGBT+ gemeenschap. Een van de manieren om dat uiterlijk te doen is om de regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. De regenbooghuizen in de vijf provincies stimuleren de lokale besturen om beleid te ontwikkelen dat mee bijdraagt om de haat tegen LGBT+ te stoppen en dat iedereen zichzelf kan zijn."

Dat is nog steeds nodig. "Want er is nog heel veel online haat tegen de gemeenschap. eer dan de helft van de leerlingen voelt zich onveilig en de helft van de LGBT+-ers vermijdt hand-in-hand lopen."

Daarom vraagt Groen een sterk beleid op provinciaal niveau. Ilse geeft heel wat actiepunten mee die deel kunnen uitmaken van zo'n diversiteitsbeleid. "Zo is er een regenbooghuis in Antwerpen, die advies geeft aan lokale besturen. We zouden regenboogvlaggen kunnen uithangen aan provinciale domeinen en andere externe agentschappen van de provincie. Op het dak van het Sportpaleis wapperen er al minstens 8 regenboogvlaggen, dat heb ik zelf gezien. De provincie zou ook vormingen kunnen geven aan personeelsleden, het kan gaan over de signalisatie van toiletten. Dit kan heel breed gaan. Hoe wordt LGBT+-beleid verankerd in het personeelsbeleid? Bestaan er richtlijnen binnen de provincie met betrekking tot het communicatiebeleid? Hoe wordt een LGBT+-vriendelijke communicatie gehanteerd? Hebben de provinciale scholen meegedaan aan de paarse dag? Hoe pakken de scholen dit aan? Wie wordt betrokken?

Gedeputeerde Mireille Colson (N-VA) reageert. "Ik heb eigenlijk heel diep gezucht toen ik deze interpellatie binnenkreeg. Ik denk dat we als provincie openstaan voor iedereen, wij hebben al lang een gendergelijkheidsplan en talloze acties opgenomen die deel uitmaken van ons LGTBQIA+-beleid. Dat geldt voor alle binnen- en buitendiensten en externe actoren van de provincie. We hebben een werkgroep opgericht om expertise op te bouwen die aan de basis ligt van ons beleid. Wat betreft de regenboogvlaggen: ik hou niet van symboolpolitiek, ik voer liever dagelijks actiepunten uit."