INEOS komt naar de haven en wat doet de deputatie?

01 Maart 2019

INEOS komt naar de haven en wat doet de deputatie?

Op 28 februari interpelleerde Groen-provincieraadslid Ilse van Dienderen de deputatie over de komst van twee nieuwe fabrieken van INEOS in de Antwerpse haven. Met veel tromgeroffel heeft de Vlaamse regering, het Antwerpse stadsbestuur en het Havenbedrijf de komst van een kraker, die ethaangas omzet in ethyleen, en een propaan-dehydrogenatiefabriek (PDH) die propaangas omzet in propyleen aangekondigd.

Deze fabrieken zullen werken op o.m. schaliegas. Dit schaliegas wordt gewonnen in de VS met heel wat milieuschade daar als gevolg. Met dit schaliegas wordt dus zowel ethyleen als propyleen geproduceerd. Dit zijn basisgrondstoffen voor allerhande plastics verpakkingsmateriaal, zelfs ‘single use plastics.

Groen heeft serieuze bedenkingen bij de milieu-effecten van deze fabrieken. Bovendien vindt Groen dat de haven een transitie door moet naar een circulaire economie. En dat gebeurt volgens ons niet door dit soort van bedrijven binnen te halen. Vraag is of deze mega-fabriek te rijmen valt met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en de extra ambitie die nodig is om de doelstelling van 1,5°C maximale opwarming te halen die volgens het Internationaal Klimaatpanel IPCC nodig is.

Groen vraagt zich af of de deputatie wel nog voldoende onafhankelijkheid kan garanderen in de behandeling van de vergunningsaanvragen. Er is immers al uitvoerig gecommuniceerd dat deze bedrijven naar de haven zullen komen, terwijl er nog geen vergunningen zijn toegekend. Groen vraagt zich af wat er juist in dat Memorandum of Understanding staat dat gesloten is tussen INEOS, de Vlaamse regering, het Havenbedrijf en het stadsbestuur van Antwerpen, of daarin beloften staan t.a.v. de vergunningsverlening.

De antwoorden op de interpellatie waren teleurstellend. De gedeputeerde bevestigde de onafhankelijkheid van de deputatie. Op de vraag of de deputatie al vergunningen had afgeleverd aan bedrijven die investeren in batterijentechnologie, hernieuwbare energie, waterstoffabrieken, alternatieven voor klassieke afvalverbrandingsinstallaties, circulaire en biogebaseerde productie voor die noodzakelijke transitie, kwam geen antwoord.