Kleiputten en omgeving: "Transparantie is noodzakelijk"

29 Oktober 2023

Kleiputten en omgeving:

Louis Schoofs, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, benadrukt dat een transparante aanpak vanuit de provincie naar alle stakeholders van de Kleiputten in Boom-Rumst en omgeving noodzakelijk is. "De Kleiputten omhelst meer dan een asbeststort, maar ook een huisvuilstort met PFAS-verontreiniging. Een diepgaande sanering is nodig. Dringen nieuwe maatregelen zich op?" vraagt het raadslid zich af.

Louis Schoofs (Groen) kreeg alarmerende cijfers onder ogen van de PFAS-vervuiling in de Terhaagse kleiputten en diende een interpellatie in op de provincieraad om de deputatie aan de tand te voelen. "Ik ben blij dat ik dat deed want nu moeten ze wel met die cijfers op de proppen komen".


Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) bevestigt in de provincieraad de hoge PFAS-waarden in percolaat van het voormalige huisvuilstort, maar benadrukt dat er geen humaan-toxicologisch risico is omdat er geen PFAS gemeten is in de toplaag van de bodem. De gemeten waarden van het water van de visvijver waren wél alarmerend. Volgens de gedeputeerde vechten de actiegroepen de omgevingsvergunning aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en houden ze zo de saneringen tegen.


Schoofs reageert scherp: "Op 20 oktober krijgt u de onderzoeksresultaten en diezelfde dag laat u de stuurgroep van 25 oktober met de lokale stakeholders Actief Terhagen en de Wijkraad niet doorgaan, maar vervangt u het door een bestuurlijk overleg. Dat begrijp ik niet. Hoe verwacht u met zo'n houding draagvlak te creëren onder de betrokken stakeholders?"


Meer nog. Op 21 oktober diende Schoofs zijn interpellatie in en op 25 oktober, de dag voor de provincieraad, stuurt de deputatie een persbericht. Schoofs kreeg ook geen antwoord op zijn vraag welke normen en grondvolumes van de aanvulgronden worden verduidelijkt.