Klimaatsubsidies van de provincie - Geld uitdelen zonder visie

04 Mei 2016

Vandaag werd in de raad het subsidiereglement voor klimaatsubsidies goedgekeurd. Het reglement vertoont volgens Loes Van Cleemput ernstige tekortkomingen. De voornaamste kritiek van Groen luidt dat essentiële criteria ontbreken: Participatie en herhaalbaarheid. Daarnaast legt het nog maar eens pijnlijk bloot dat deze deputatie geen visie heeft rond klimaatbeleid. Met veel toeters en bellen kondigde gedeputeerde in december zijn grootse realisatie aan: 660.000 euro voor klimaatprojecten in onze provincie. Hoewel Groen dit drie jaar geleden al op tafel gelegd had & voor ons er gerust wat meer budget voor vrijgemaakt mocht worden, waren we erg tevreden met deze aankondiging. Vandaag keurde de provincieraad het reglement goed. Een reglement dat teleurstelt volgens (Provincieraadslid Groen) omwille van drie redenen:

Loes Van Cleemput

Ten eerste - De opgenomen criteria

De belangrijkste reden voor groen, is het inhoudelijke. De provincie schuift verschillende criteria naar voren waarop ze projecten zal beoordelen: (1) directe vermindering uitstoot, (2) het sociale karakter, (3) samenwerking met organisaties & (4) het hebben van een communicatieplan. Allemaal goede criteria  maar twee essentiële criteria ontbreken. Ten eerste: Participatie. Voor ons is het essentieel dat projecten niet voor maar met mensen uitgevoerd worden. Het tweede criterium dat ontbreekt: is Herhaalbaarheid: Met dit budget zal de provincie circa 10 projecten per jaar kunnen subsidiëren, dat is niet veel. Daarom is het belangrijk dat we expliciet inzetten op projecten die als voorbeeldfunctie kunnen dienen voor de rest van de provincie en makkelijk kopieerbaar zijn.

Ten tweede ? Het puntensysteem

Het beoordelingssysteem kent per criterium punten toe (bv: 60punten vermindering uitstoot; 10punten samenwerking). Je moet als projectindiener zoveel mogelijk punten halen & je moet dan ook op 3 van de 4 criteria minstens de helft van de punten halen.. Een ingewikkeld systeem met veel regeltjes dat de schijn wekt van een objectieve beoordeling. Provincie Vlaams Brabant werkt al 3 jaar met klimaatsubsidies. In hun eerste jaar hebben zij ook met een puntensysteem gewerkt, maar ze zijn hier vanaf gestapt omdat ze vaststelden dat het hele systeem het net bemoeilijkte om projecten op een objectieve manier met elkaar te vergelijken met algemene projecten. De voornaamste redenen hiervoor waren de hoeveelheid aan projecten en ook de diversiteit tussen de projecten. Daarom hanteren ze nu een lijst met 'verplichte' criteria & 'wenselijke' criteria waarbij ze in één ronde alle projecten naast elkaar leggen om zo op een goede manier te vergelijken. Groen betreurt dat provincie Antwerpen geen lessen trekt uit Vlaams Brabant maar hardnekkig blijft vasthouden aan het 'aanbestedingsmodel' wat een ontoereikend kader blijkt te zijn in de praktijk.

Ten derde ? Technisch Juridisch

Door simpelweg het reglement grondig te lezen stelde de Groen Fractie vast dat dit reglement verschillende zaken mist om technisch-juridisch goed opgebouwd te zijn alsook om voor de projectindieners leesbaar te zijn. Zo staat bijvoorbeeld niet in de voorwaarden dat je voor minimum 10.000 euro een project moet indienen, maar vind je dat wel terug onder het artikel berekening van de subsidie. En zo zijn er nog verschillende zaken.  Voor Groen toont dit aan dat men vanuit de deputatie dit beleid niet ter harte neemt.

Loes Van Cleemput: "Het reglement schiet op vele vlakken tekort.  Het hangt met haken & ogen aan elkaar, duidelijk haastwerk dat onvoldoende opgevolgd geweest is door de gedeputeerde. Maar nog verontrustender is dat het ook nog maar eens pijnlijk blootlegt dat deze deputatie geen visie heeft & ook geen leiding durft te nemen inzake klimaatbeleid. Ze klopt zichzelf graag op de borst en gaat zich aanbieden bij de Vlaamse regering als 'partner met expertise', maar hinkt eigenlijk zo ver achterop dat je ze nauwelijks nog ziet lopen. Het klimaatbeleid van de provincie kan je geen beleid noemen. Het is een opeenstapeling van gemiste kansen."