“Maak van onze fietsostrades groene klimaatassen”

09 December 2020

“Maak van onze fietsostrades groene klimaatassen”

Ilse van Dienderen, provincieraadslid en gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen, pleit op de jaarlijkse budgetbesprekingen voor meer groene linten in het landschap. “Het provinciebestuur heeft terecht hoge ambities bij de aanleg van fietsostrades. De provincie kan van deze opportuniteiten gebruik maken om groene linten aan te leggen, dit om de biodiversiteit en het welzijn van de fietsers te bevorderen,” aldus van Dienderen.

Het provinciebestuur heeft terecht  hoge ambities bij het aanleggen van fietsostrades. Zeker met de opkomst van de elektrische fiets, nemen deze fietsostrades een steeds belangrijker rol in en zorgen ze voor een haalbaar duurzaam alternatief op autogebruik, zowel in stedelijke als landelijke gebieden.

“Ik begrijp dat de provincie, naast het inzetten op fietsostrades, ook zal inzetten op autoluwe fietsroutes. Een eerste voorbeeld is de autoluwe fietsroute tussen Herentals en Turnhout. Ik heb vernomen dat de route Herentals-Turnhout 2 miljoen euro kost,” vertelt van Dienderen.

Fietsostrades en autoluwe fietsroutes vormen linten in het landschap. Dit creëert kansen, want het is wenselijk om die linten groen in te kleuren. “Met onze biodiversiteit is het slecht gesteld,” stelt het raadslid. “Dier- en plantensoorten hebben die groene linten nodig om zich te verplaatsen en zich in stand te houden. De provincie stimuleert de gemeenten om zo’n groene linten aan te leggen via bermbeheerplannen, langsheen waterlopen, via de werking van de regionale landschappen, … Dus is het toch alleen maar logisch dat de provincie dit bij de aanleg van nieuwe fietsverbindingen ook toepast.”

De vergroening van de fietsostrades en autoluwe fietsroutes is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar heeft op zijn beurt ook een positief effect op de fietser: vergroening geeft bescherming tegen wind- en regen en in de zomer geeft groen langs de fietsroutes verkoeling. “Met de aanleg van fietsostrades en autoluwe fietsroutes kunnen we dus twee vliegen in één slag slaan. We kunnen de fietsmobiliteit verhogen, maar ook de biodiversiteit bevorderen.”

In Gent werken ze acht groenklimaatassen uit (zie afbeeldingen). Al onze fietsostrades en autoluwe fietsverbindingen omvormen tot groenklimaatassen zou de doelstelling van het provinciale fietsbeleid moeten zijn.

Zo fiets je langs microparkjes, poelen, groene bermen, majestueuze laanbomen en zorg je ervoor dat investeringen in infrastructuur ook meteen investeren in een groener landschap.

Raadslid van Dienderen stelt de volgende drie vragen:

  • Welke autoluwe fietsroutes plant de provincie nog deze legislatuur? Welke budgetten zijn hiervoor nog voorzien?
  • Welke initiatieven plant de provincie om de fietsostrades en de autoluwe fietsroutes te vergroenen?
  • Bestaan er bermbeheerplannen langs fietsostrades of autoluwe fietsroutes? Waar? Hoeveel?

 

Het agendapunt is geagendeerd op de provincieraad van woensdag 9 december 2020 (vanaf 14:00).

Foto: Fietsostrade Antwerpen-Essen (Copyright Provincie Antwerpen)