Meer inspanningen voor biolandbouw dankzij Groen

27 September 2016

Biolandbouw zit in de lift. De consument gaat bewust op zoek naar gezonde en kwaliteitsvolle producten. Het aanbod kan de vraag niet volgen. Maar Vlaanderen blijft achter en zeker in onze provincie zijn de inspanningen eerder marginaal en niet wervend genoeg. Tegenover gangbare landbouw blijft bio hangen in een sfeer van wij-zij, groot-klein, belangrijk-onbelangrijk, veel budget-geen budget, veel onderzoek-weinig onderzoek. Dat willen wij doorbreken. Biolandbouw gaat in de eerste plaats over landbouw. Een economisch gegeven dat even goed nood heeft aan systeemanalyse, onderzoek rond productie-, oogst- en distributiesystemen en degelijk onderwijs. In een resolutie deed Koen Kerremans in die zin concrete voorstellen. Samen met de departementen landbouw, plattelandsontwikkeling en onderwijs kwam hij tot een herwerkte versie, die unaniem goedgekeurd werd in de provincieraad: Hoewel voorzichtig engageert de provincie zich om in haar landbouwscholen percelen om te vormen voor biotuinbouw.

  • In de leerplancommissie zal de provincie aandringen op integratie van biotechnieken in de leerplannen en eindtermen.
  • Een deel van de velden van Hooibeekhoeve wordt voorzien voor bioveldproeven
  • Er wordt onderzoek gepland op bestaande biobedrijven
  • In de glastuinbouw krijgt de biosector een rol in de reconversie van kleine serres. Bioproducenten zullen meer betrokken worden bij provinciale plattelandsontwikkeling.

Al is het maar een eerste stap, toch kunnen we tevreden zijn met deze resolutie die mogelijkheden opent voor de toekomst van biolandbouw in onze provincie.

 

Koen Kerremans