Zorgt het neutraliteitsbeginsel voor tekort aan stageplaatsen in het provinciaal onderwijs?

12 December 2023

Zorgt het neutraliteitsbeginsel voor tekort aan stageplaatsen in het provinciaal onderwijs?

Raadslid Ilse van Dienderen deelt de oproep van enkele studenten van de Artesis Plantijn (AP) Hogeschool Antwerpen en bevraagt de deputatie over het neutraliteitsbeginsel en het tekort aan stageplaatsen in het provinciaal onderwijs. 

Net zoals vorig jaar weerklonk ook dit schooljaar de roep vanuit de hogescholen naar een tekort aan stageplaatsen. Stagestudenten vinden blijkbaar steeds minder plek in het onderwijs, want het verbod op religieuze kentekens beperkt het aantal stageplaatsen. Jaar na jaar wordt het probleem nijpender.

Vier studenten van de AP Hogeschool Antwerpen voeren een pleidooi om dat neutraliteitsprincipe te herzien. Ik vond het interessant om die argumenten te lezen, dus ik ga hen even citeren:

“De meeste secundaire scholen in Vlaanderen volgen dit neutraliteitsprincipe, waar het dragen van een hoofddoek onder valt. Wij, als studenten, beschouwen het dragen van een hoofddoek niet als in strijd met neutraliteit. Het is een persoonlijke keuze die bij ons hoort. Als deze keuze ons wordt ontnomen, dan wordt ons de kans ontnomen om deze opleiding te volgen. Daarom besloten we om in gesprek te gaan met anderen en te zien wat we kunnen doen om dit probleem aan te pakken.”

Een andere student: "Onze samenleving is heel divers, en het onderwijs moet deze diversiteit weerspiegelen. Het merendeel van de leraren in opleiding behoort tot verschillende religieuze en culturele groepen. Als we de mogelijkheid om een hoofddoek te dragen wegnemen, missen we de kans om deze diversiteit te vertegenwoordigen."

Gezien de provincie de inrichtende macht is van onderwijs in de provincie, via het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA), wou ik pijlen of deze oproep dit jaar mogelijk gedachtewisselingen in gang zou kunnen zetten.

Vandaar volgende vragen:

  • Hoe gaat het POA om met vragen naar stages van studenten? Hoeveel aanvragen naar stageplaatsen krijgt het POA jaarlijks? Hoeveel studenten voor een lerarenopleiding lopen er stage in het POA?
  • Heeft het POA in de afgelopen jaren (2019-2023) studenten in een lerarenopleiding die religieuze kentekens dragen aanvaard? Hoeveel? Geweigerd? Hoeveel?