Sportpaleis: evenementenvervoerplan sterk genoeg?

28 April 2022

Sportpaleis: evenementenvervoerplan sterk genoeg?

Provincieraadslid Ilse van Dienderen ondervraagt de deputatie over het evenementenvervoerplan van het Sportpaleis, waarvan de provincie Antwerpen eigenaar is. "Ondanks de betere modal shift blijven de buurten rond het Sportpaleis, Kronenburg en Dam, kreunen onder een zware parkeerdruk."

Op 30 maart komt er een persbericht vanuit de stad Antwerpen over het nieuwe evenementenvervoerplan van het Sportpaleis. Dat plan is een verplichting uit de milieuvergunning. Het persbericht over dit plan is één hoera-bericht. Toch hebben wij zo onze bedenkingen – en de buurten met ons… Ook de provincie wordt in het persbericht ‘meegenomen’.

We lezen: “Samenwerking stad Antwerpen en provincie: De doelen in dit vervoersplan kunnen enkel gerealiseerd worden door een verregaande samenwerking met de stad Antwerpen en de provincie Antwerpen. Deze partners engageren zich dan ook om hier mee de nodige inspanningen voor te leveren. Eerste gedeputeerde provincie Antwerpen Luk Lemmens: "Als eigenaar van het Sportpaleis zijn we natuurlijk heel blij met deze belangrijke nieuwe stap naar een duurzame oplossing voor deze mobiliteitsknoop. Intussen zijn we ook al bezig met een volgende stap. Om ervoor te zorgen dat de bedrijven die naast en achter het Sportpaleis gevestigd zijn ook tijdens evenementen zo weinig mogelijk hinder ondervinden, zal het kruispunt aan de voet van de Theunisbrug verbeterd worden en wordt een bijkomende ontsluiting via de zuidelijke kadeweg aan het Albertkanaal onderzocht."

Ondanks de betere modal shift blijven de buurten rond het Sportpaleis, Kronenburg en Dam, kreunen onder een zware parkeerdruk. De buurten maken zich heel bezorgd over de periode wanneer de Sinksenfoor op Park Spoor Oost staat. Hierdoor is die site niet meer beschikbaar voor parkeren en vrezen de buurten nog meer overlast van zoekgedrag. In de milieuvergunning staat bovendien vermeld dat het Sportpaleis 4.000 parkeerplaatsen beschikbaar moet houden. Naast Spoor Oost gaat ook de parking Slachthuis dicht. Het is ons dus een raadsel hoe het Sportpaleis dat aantal van 4.000 parkeerplaatsen kan garanderen tijdens de periode van de Sinksenfoor.

Verder is het bijzonder betreurenswaardig dat het evenementenvervoerplan zonder enige vorm van participatie met de buurt is ontstaan. Nochtans kent de buurt de mobiliteitsproblemen rond de site én in de buurten als de beste.

De fietsersbond had zich kritisch uitgelaten over het aantal fietsenstallingen. In het evenementenvervoerplan lezen we dat het Sportpaleis het aantal fietsenstallingen niet zal verlagen. Tja, dat valt dan inderdaad te hopen, gezien die ambitieuzere modal shift. De fietsersbond signaleert dat er nu al een tekort is.

In de milieuvergunning staat een heel ingewikkelde formule om te komen tot het aantal toegelaten bezoekers aan de site. Als je die formule toepast op het nieuwe evenementenvervoerplan, zou je tot een toegelaten maximumcapaciteit van 35.000 bezoekers op één avond komen. Wat uiteraard bijzonder veel is. Ook dat vinden de buurten niet zo geruststellend. Intussen zien we ook mobiliteitsproblemen ontstaan (concert Simple Minds). Het verkeer loopt vast rond het Sportpaleis. Daarom de volgende vragen:

Wat bedoelt de gedeputeerde met zijn uitspraak over de verbetering van het kruispunt aan de voet van de Theunisbrug en de bijkomende ontsluiting via de zuidelijke kadeweg aan het Albertkanaal? Is dat een provinciaal project? Welke is de betrokkenheid van de provincie tav dat kruispunt en die zuidelijke kadeweg?

  • Ik ga ervan uit dat de provincie als eigenaar bekommerd is over de juiste naleving van de milieuvergunning. Hoe zal het Sportpaleis tijdens de periode van de Sinkensfoor garanderen dat die 4.000 parkeerplaatsen er zullen zijn?
  • Kan de provincie als eigenaar het Sportpaleis verzoeken om meer fietsstallingen te plaatsen?
  • Klopt het dat het Sportpaleis mikt op een 35.000 bezoekers op de site Sportpaleis?
  • Hoe garandeert de provincie als eigenaar van het Sportpaleis dat de buurten goed geïnformeerd zijn over het nieuwe evenementenvervoerplan?
  • Kan in de toezichtscommissie dit plan opgevolgd en geëvalueerd worden?