Toekomst Regionale Landschappen en Bosgroepen verzekeren

12 Januari 2015

Groen-raadslid Koen Kerremans roept de deputatie op om dringend duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van de Regionale Landschappen en Bosgroepen (RL en BG). Met de interne staatshervorming kwam de bevoegdheid hiervoor over naar de provincies. De middelen kwamen over via het provinciefonds. Nu het provinciefonds wordt afgeschaft, verdwijnen ook de middelen en moet de provincie bijgevolg zelf op zoek naar het nodige budget. "Dit is contractbreuk van de Vlaamse overheid", vindt Kerremans. "Gelukkig is er binnen de provincie consensus over het belang van RL en BG voor het natuurbeleid in Vlaanderen. Daarom vraag ik aan de deputatie om een oplossing op korte én lange termijn uit te werken." BIJLAGEN:interpellatie_koen_kerremans_rl_en_bg.pdf