Waterbeleid mist toekomstvisie

12 Januari 2015

"Het provinciaal waterbeleid mist een toekomstvisie." Dat vindt Groen-raadslid Koen Kerremans, die de problematiek heeft aangekaart tijdens de budgetbesprekingen in december. "De provincie moet zich niet beperken tot het onderhoud van de bestaande waterlopen, ze moet ook een visie ontwikkelen op het realiseren van integrale projecten. Dit in het kader van de overstromingsproblematiek, de klimaatverandering en het nijpend tekort aan ruimte voor water in Vlaanderen. Dit vraagt onderzoeken en studies, het plannen en uitvoeren van nieuwe projecten zoals het verleggen van waterlopen, het ontwikkelen van bufferbekkens, herprofileringen en ingrepen ten gunste van vismigratie. De budgetten zouden dus drastisch moeten toenemen in plaats van inkrimpen", vindt Kerremans. "De ogen nu sluiten is onverantwoord."  BIJLAGEN:interpellatie_koen_kerremans_integraal_waterbeleid.pdf