“Opening fietspad heeft te lang geduurd”

27 September 2023

“Opening fietspad heeft te lang geduurd”

Brend Van Ransbeeck, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, interpelleert de deputatie over de laattijdige opening van het fietspad op de F13 tussen Hoboken en Hemiksem. Bovendien vraagt hij aandacht voor het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg en de Moerelei.

“De opening van het fietspad heeft te lang geduurd. Hobokenaren werden enorm gefrustreerd en begonnen te speculeren rond de reden van de laattijdigheid, omdat er geen communicatie was. Normaal moest het fietspad in augustus al open zijn. Van de ene dag op de andere waren  plots de herashekken verdwenen. Nu staan deze tussen het fietspad en de spoorweg als afscheiding,” klaagt het raadslid aan. “Dit lijkt mij geen duurzame oplossing.”

“Het heeft behoorlijk lang geduurd, maar het nieuwe fietspad op de F13-route Antwerpen-Boom, specifiek tussen de Cockerillplaats en de Sint-Bernardsesteenweg van Hoboken tot de grens van Hemiksem, is sinds woensdag 20 september geopend. Dit na veel frustraties en speculaties van buurtbewoners, die niet begrepen dat een kant-en-klaar fietspad wekenlang gesloten bleef zonder informatie noch rechtstreekse communicatie hieromtrent.”

“Is het huidige fietspad tussen Hoboken en Hemiksem definitief klaar?” vraagt Van Ransbeeck zich af. “Indien niet, wat zijn de plannen? Ik heb vastgesteld dat er op dit moment herashekken opgesteld zijn als afscheiding tussen het fietspad en het spoor, maar dit lijkt mij geen permanente oplossing. Wanneer wordt er nog aan gewerkt, wat zijn de plannen hierrond?”

Van Ransbeeck maakt zich samen met districtsraadslid Betty Van Dyck (Groen) ook zorgen over het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg en de Moerelei. “Wij hebben op de plannen voor de heraanleg van de Sint-Bernardsesteenweg geen beveiligde oversteekplaats gezien op het traject van de F13. Wat zijn de plannen hier?”

“Ter hoogte van de den Haaglaan zou wel een kleine middenberm voorzien zijn,” vult Van Dyck aan. “We vragen of dit ook ter hoogte van het fietspad kan, en of er verkeerslichten geplaatst kunnen worden. Er is namelijk een beperkt zicht op het aankomend gemotoriseerd verkeer voor wie van Hemiksem komt in de scherpe bocht en het fietspad wil oprijden.”