Makrosite, nood aan ontharding en vergroening

30 Maart 2024

Makrosite, nood aan ontharding en vergroening

In januari 2023 werden de zes Makro-winkels, als eigendom van het moederbedrijf Makro Cash & Carry Belgium, failliet verklaard. De Makrosite in Deurne-Wijnegem is tot op heden een grijze en geasfalteerde zone, dus diende provincieraadslid Ilse van Dienderen interpellatie in om te bekijken wat die site voor de omgeving kan betekenen. "We hopen op een breed overleg met alle betrokken partijen en hopen dat de kaart van natuur, welzijn en gezondheid gekozen wordt," zegt Ilse.

De Makrosite is gelegen op grondgebied Deurne en Wijnegem. "Volgens de Gazet van Antwerpen is de eigendomssituatie als volgt: een deel van het perceel is in eigendom van Makro zelf, een ander deel is in eigendom van de Federale Overheid waar een soort erfpacht op rust tot 2026," legt Ilse uit. "Het is een interessant perceel omdat het omgeven is door heel wat groen. Aan de overkant ligt het Shoppingcentrum van Wijnegem, een commerciële invulling van dit perceel lijkt ons geen verstandige beslissing, maar er liggen wel andere kansen."

Dan komt de Nieuwe Rand op de proppen. "Dit project onderzoekt of er nog een nieuwe snelweg nodig is, namelijk de A102. Deze snelweg zou lopen van Ekeren door Schoten, Merksem, Wijnegem tot Wommelgem, met een aansluiting op de E313. Dit project in acht genomen, zie je dat ook hier de Makrosite strategisch goed gelegen is. Er zijn heel veel interesses ten aanzien van deze site. Zo zou De Lijn vlakbij een tramstelplaats hebben en zoekt de openbaar vervoersmaatschappij nog een stelplaats voor bussen. Ook het provinciaal project Het Groen Kruis overlapt met dit gebied. Wij zien het belang in van een groene corridor tussen landschap Ertbrugge en park Groot Schijn, een brede groene openruimte verbinding dus. Ik wou weten of de deputatie hier een initiatief zou nemen."

Participatie noodzakelijk

Groen pleit voor een transparant en open proces, waarbij de districtsraad van Deurne, de gemeenteraad van Wijnegem, de bewoners, organisaties, verschillende overheden, ... betrokken worden, met als doel grote stukken van de Makrosite te ontharden en te vergroenen. Ilse: "De deputatie ging alvast positief in op mijn vraag: er komt een ruimtelijke haalbaarheidsstudie om de potenties van de Makrosite en wensen ten aanzien van de site op te lijsten en af te wegen ten aanzien van elkaar. We volgen het verder op. Maar de eerste stap die is gezet, is niet slecht."