Nog geen duidelijkheid over cultuurhuis Warande

14 April 2024

Nog geen duidelijkheid over cultuurhuis Warande

Eind april verwachten we meer duidelijkheid van de intendant, die aangesteld werd door de Vlaamse regering.

De toekomst van de Kempense cultuurtempel de Warande in Turnhout is al langer voer voor discussie. In haar bestuursakkoord maakte de deputatie (N-VA - cd&v) duidelijk dat ze de Warande wilde afstoten tegen het einde van de legislatuur, maar twee maanden voor de Vlaamse verkiezingen is er nog geen duidelijkheid over wie het huis zal overnemen. Eerdere gesprekken toonden aan dat de Vlaamse Regering geen interesse heeft in een regionaal cultuurhuis en dat de stad Turnhout te weinig middelen heeft om het over te nemen. Hoewel de provincie het ideale bestuursniveau is om dit cultuurhuis de leiden, vindt de deputatie dat het niet binnen haar bevoegdheden hoort.

Ook de raad van bestuur van de Warande blijkt voorlopig niet op de hoogte te zijn van de onderhandelingen. Maar het is ons aanvoelen dat men de oplossing ‘over de verkiezingen’ gaat tillen, het zal allicht deel uitmaken van een volgend regeerakkoord. Ondertussen hebben we wel van de voorzitster, de cd&v-gedeputeerde Kathleen Helsen, vernomen dat de provincie in die tussenperiode de financiering verder voor haar rekening zal nemen. De budgetten zijn daarvoor al voorzien.