"Verkoop villa Vandersteen is de doodsteek voor het Suske en Wiske Museum"

26 September 2023

Luidt de verkoop van de villa Vandersteen het einde in van het Suske en Wiske Museum? Groen vreest van wel. Op de provincieraadszitting van aanstaande donderdag 28 september stelt de deputatie aan de provincieraad voor om de villa Vandersteen te verkopen. Opgeruimd staat netjes?

De zoektocht naar een overnemer heeft dixit de deputatie niets opgeleverd. Nu vindt de deputatie er niks anders op dan een verkoop.

"Dat zou wel eens de doodsteek voor het educatieve museum kunnen betekenen. Als de deputatie het museum een warm hart had toegedragen dan had ze toch een andere oplossing gezocht. Waarom de villa niet gratis overdragen aan een publieke overnemer, de gemeente Kalmthout of het Vlaamse gewest, met werking en al? Dit is een platte besparing: de deputatie wil geld halen uit de verkoop. Wat n zonde van de jarenlange werking van het museum en haar personeel. Met Groen geven we een dikke buis voor dit beleid. Op de provincieraad zullen wij zeker tegen de verkoop van de villa stemmen," zegt Ilse van Dienderen, provincieraadslid.

Groen-gemeenteraadslid Monique Aerts diende een vraag in op de gemeenteraad van Kalmthout. "Het Suske en Wiske museum is een vaste stop voor kinderen in onze gemeente. Het college moet erop toezien dat de werking en de collectie niet verloren gaan."