Groen verontwaardigd over afschaffen fuifbussen

10 Februari 2019

Groen verontwaardigd over afschaffen fuifbussen

De Groen-fractie in de Antwerpse provincieraad is verontwaardigd over de intentie van het Antwerpse provinciebestuur om de fuifbussen af te schaffen. “Het beleid van de nieuwe deputatie is enkel gericht op een blinde afbraakpolitiek met het oog op een definitieve afschaffing van de provincies”, zegt fractieleider Diederik Vandendriessche. “Het is duidelijk dat alle sociale en milieuvriendelijke projecten er eerst aan moeten geloven.”

De provincie Antwerpen wil niet langer investeren in het aanbieden van fuifbussen, die jongeren ’s nachts op een veilige en milieuvriendelijke manier van en naar fuiven brengen. Een onbegrijpelijke beslissing, die duidelijk aantoont dat de provincie de verkeerde prioriteiten stelt. “Eerste gedeputeerde Luk Lemmens tracht de handen in onschuld te wassen door een onvervalste paraplustrategie,” zegt Vandendriessche. “De fuifbussen worden zogezegd afgeschaft omdat ze niet langer tot de provinciale bevoegdheden zouden behoren. Maar mobiliteit, bepaalde aspecten van de vrijetijdsbeleving en klimaatbeleid zijn nog steeds provinciale bevoegdheden en daar zouden de fuifbussen perfect onder kunnen vallen. Het is duidelijk dat op de eerste plaats de wil ontbreekt om de fuifbussen nog steeds in te leggen en dat in tijden van een ongezien klimaatprotest.”

Met het oog op de afschaffing van de provincies is het beleid van de nieuwe deputatie sinds de start van de huidige legislatuur enkel gericht op een doorgedreven afbraakpolitiek. Investeringen voor sociale en milieuvriendelijke projecten worden zoveel mogelijk gekortwiekt. In het bestuursakkoord is er nauwelijks sprake van enige ambitie op het vlak van klimaatmaatregelen en de hele noord- zuidwerking van de provincie wordt quasi opgedoekt. Ook het gerenommeerde PVI (Provinciaal Veiligheidsinstituut), gekend van bijvoorbeeld de rookmelders in huis, zou moeten verdwijnen binnen de provinciale werking.

“De beslissing in verband met de fuifbussen is een zoveelste voorbeeld van de blinde ontmanteling die momenteel plaatsvindt,” aldus provincieraadslid Louis Schoofs. “Daarbij worden de verkeerde prioriteiten gelegd. Een onderzoeksinstelling van de universiteit krijgt 250 000 euro voor onderzoek naar zeeschepen of luchthavens, maar fuifbussen voor onze jongeren - met een jaarlijkse kost van 50 000 euro – worden afgeschaft. We vragen ons nu al af wat de volgende schrapping in het provinciale beleid zal zijn.”