Drie kandidaat-Nationale Parken in onze provincie

28 Januari 2022

Drie kandidaat-Nationale Parken in onze provincie

Provincieraadslid Tobias Daneels is verheugd dat er drie kandidaat-Nationale Parken zijn in onze provincie, maar betreurt dat er andere waardevolle natuurgebieden niet door de provincie ondersteund worden bij hun kandidatuur als landschapspark. "Onze provincie had ook enkele prachtige plekjes Antwerpen naar voren geschoven als kandidaat landschapspark, maar zowel de Merode als Kleine en Grote Nete kregen helaas geen gehoor voor hun aanvraag. En da’s bijzonder jammer."

Drie kandidaat-Nationale Parken die onze provincie naar voren schoof zijn weerhouden en da’s geweldig. Scheldevallei, Kalmthoutse Heide en Taxandria, alle drie prachtige stukjes natuur in onze provincie – en een deeltje Oost-Vlaanderen – die toeristen uit eigen streek, maar ook ver daar buiten in de toekomst nog meer kunnen leren kennen. Tot voor kort moest Vlaanderen het met Hoge Kempen slechts met 1 Nationaal Park doen en als je ziet wat ze daar hebben gedaan met de natuur, maar ook de beleving errond, dan wachten Scheldevallei, Kalmthoutse Heide en Taxandria een prachtige toekomst.

Maar voor sommige kandidaten en regio’s was er ook wat minder nieuws. Want onze provincie had ook enkele prachtige plekjes Antwerpen naar voren geschoven als kandidaat landschapspark, maar zowel de Merode als Kleine en Grote Nete kregen helaas geen gehoor voor hun aanvraag. En da’s bijzonder jammer.

Een landschapspark is iets anders dan een nationaal park. Er wordt veel meer gekeken naar de landschapswaarde, de cohesie tussen natuur, uitzicht, woongebieden, erfgoed en toerisme, maar blijkbaar werden die aspecten bij de Merode en Kleine en Grote Nete niet geapprecieerd.

Ik ga daar niet mee akkoord, maar goed, als anderen dat anders zien, is dat hun goed recht. Maar we horen hier en daar ook wel dat er vanuit verschillende hoeken nogal wat tegenkanting was om deze regio’s als landschapsparken te erkennen. Want naast de rechten, zijn er ook wat plichten. Bepaalde landschappen moeten behouden en beschermd worden en wij horen dat daar vooral vanuit de landbouwsector wel wat tegenkanting tegen was.

Ik richt me tot u, gedeputeerde De Haes, want ik kon niet anders dan uw enthousiasme aanstekelijk vinden toen u in september reageerde op de vele kandidaturen uit onze provincie. Ik citeer even: ‘Het is voor de provincie belangrijk dat we de natuur en de belevingswaarde kunnen blijven versterken. Een Nationaal Park of een Landschapspark, dat zijn labels die staan voor de bestaande en toekomstige kwaliteiten. Onze provincie heeft veel kwaliteiten. We hopen één of meerdere titels te pakken te krijgen.’ Het zal u niet verbazen dat ik daar volmondig mee akkoord ga en daarom vermoed ik ook dat u mijn teleurstelling bij het niet binnen halen van de landschapsparken deelt.

Mijn vragen aan u:

- Kan u wat duiding geven waarom de landschapspark-kandidaten niet weerhouden werden?

- Heeft u ook gemerkt dat bepaalde mensen, sectoren of belangengroepen niet echt fan waren van het idee om de Merode of Kleine en Grote Nete als landschapspark te benoemen?

- Heeft u daar enige druk in ervaren, of hebben mensen of belangengroepen u daarop aangesproken?

- Is er perspectief om in de toekomst deze plekken toch nog als landschapsparken te laten erkennen? Komt er een tweede ronde? Of een beroepsprocedure?

- Wat gebeurt er nu met de kandidaten die het niet gehaald hebben? Hoe staat u tegenover een extra steuntje in de rug vanuit de provincie? Ik ga ervan uit dat uw enthousiasme voor deze parken of regio’s niet gaan liggen is?

- En misschien de belangrijkste vraag? Is het echt zo erg gesteld met onze provincie dat wij geen prachtige landschappen meer hebben? Of regio’s die in hun landschapseigenheid erkend worden? Dat zou bijzonder jammer zijn en vooral een groot werkpunt betekenen.