Exotenbestrijding in provinciale recreatiedomeinen

14 December 2023

Exotenbestrijding in provinciale recreatiedomeinen

Ilse van Dienderen doet een opvallend voorstel in de provincieraad: waarom niet experimenteren met varkens en geiten om de invasieve exoten, zoals de Amerikaanse eik, te bestrijden in onze provincie recreatiedomeinen? Het raadslid bevraagt de deputatie over de beheersplannen en of er ruimte is voor experiment.

Onze provinciale recreatiedomeinen zijn een kostelijk goed voor vele inwoners van onze provincie en het is daarom belangrijk dat we deze goed verzorgen. Het zijn niet alleen plekken waar het fijn is om te gaan wandelen; het zijn ook plekken waar de biodiversiteit goed is. Invasieve exoten zijn in het natuurbeleid en –beheer een groot probleem. In hun land van herkomst vormen invasieve exoten uiteraard geen probleem, maar in ons land kunnen ze overwoekeren en andere soorten bedreigen.

De Amerikaanse eik wordt als een invasieve soort beschouwd. Een nadeel van de soort is een brede en dichte kroon en groot, slecht verterend blad waardoor andere bomen niet kunnen ontkiemen en er geen ondergroei meer is.

Ik vind het een interessant onderwerp, zeker als je hier onderzoek rond doet. Zo las ik in Vilt hoe de stad Arnhem hiermee omgaat. Zij hebben hiervoor een creatieve oplossing gevonden: de stad laat varkens grazen om de eikels van de Amerikaanse eik op te peuzelen. Ik vond dat goed gevonden, dat lijkt een nieuw type van landbouw en agronatuurbeheer. Het triggerde mij om de vraag te stellen of de provincie die techniek kent en hoe het eraan toegaat in de provinciale domeinen inzake de strijd tegen invasieve soorten.

Vandaar volgende vragen:

  • Beschikken de provinciale domeinen over beheerplannen? Welke wel? Welke niet? Wat is de timing?
  • Welke maatregelen worden genomen in de strijd tegen invasieve exoten?
  • Welke maatregelen zijn succesvol?
  • Is er ruimte voor experiment? Welke experimentele maatregelen werden/worden toegepast?
  • Gaat u aan de slag met varkens in de strijd tegen de Amerikaanse eik? Hoe? Waar?