De gevolgen van een mogelijke fusie tussen Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke voor de provincie Antwerpen

24 November 2023

De gevolgen van een mogelijke fusie tussen Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke voor de provincie Antwerpen

Diederik Vandendriessche, fractieleider van Groen Provincie Antwerpen, ondervraagt de Antwerpse deputatie over de gevolgen van een grote fusie tussen Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke. De Antwerpse provincieraadsfractie van Groen vindt het verre van evident dat Zwijndrecht door de recente fusie zou wegvallen als gemeente in de provincie Antwerpen. Dat kan voor grote problemen zorgen voor de veiligheidscoördinatie in de haven en bovendien loopt de provincie Antwerpen op die manier ook heel wat inkomsten mis.

Door de mogelijke fusie tussen Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke lijkt het voor velen een uitgemaakte zaak dat de nieuwe fusiegemeente deel zal uitmaken van de provincie Oost-Vlaanderen. Dat zou betekenen dat de gemeente Zwijndrecht niet langer tot de provincie Antwerpen behoort. Maar voor de Groen-fractie in de Antwerpse provincieraad is dat verre van een uitgemaakte zaak. Groen-Fractieleider Diederik Vandendriessche: “De Vlaamse overheid heeft inmiddels al een tekst op haar website gepubliceerd waarin gemeld wordt dat ‘Zwijndrecht door de fusie ook nog eens van provincie verandert – van Antwerpen naar Oost-Vlaanderen’. Maar daarmee spreekt Vlaanderen voor zijn beurt want in december dienen de provincieraden van Antwerpen en Oost-Vlaanderen een advies uit te brengen over de mogelijke verschuiving van de provinciale grenzen. En die verschuiving roept op zijn minst heel wat vraagtekens op.”

Twee gouverneurs voor de veiligheidscoördinatie?

Zo ziet de Groen-fractieleider eerst en vooral problemen ontstaan door de toenemende versnippering van het havenbeleid. Zwijndrecht telt immers een groot aantal havenbedrijven op zijn grondgebied: “Een havenbeleid dat letterlijk in tweeën wordt gekapt over twee provincies creëert onduidelijkheid en onnodige veiligheidsrisico’s. Twee deputaties zullen de vergunningen moeten afleveren, waarbij sommige bedrijven zowel vestigingen hebben op de rechteroever (provincie Antwerpen) als op de linkeroever (in Zwijndrecht en dus provincie Oost-Vlaanderen?). Er zal een serieuze herverdeling van het veiligheidsbeleid moeten plaatsvinden, gespreid over twee gouverneurs. Dat heeft grote implicaties voor de brandweer en voor allerlei scenario’s op het vlak van crisiscommunicatie. De provincie Antwerpen keurde onlangs een nieuw Beleidsplan Ruimte goed, ook voor het grondgebied van Zwijndrecht: gelden de ruimtelijke principes van dat beleidsplan in de toekomst dan niet langer voor Zwijndrecht?”

Inkomstenverlies

Vandendriessche legde zijn opmerkingen voor aan de eerste gedeputeerde in de Antwerpse provincieraad. Uit de antwoorden blijkt onder meer dat het wegvallen van de gemeente Zwijndrecht een grote fiscale aderlating met zich kan brengen: de provincie Antwerpen zou jaarlijks namelijk 2,6 miljoen euro aan inkomsten verliezen, een bedrag dat voornamelijk afkomstig is uit de vele havenactiviteiten op het grondgebied van Zwijndrecht.