Groen vraagt snelle realisatie autoluwe fietsroute: “Kraanschot moet verkeersfilter krijgen”

15 Juni 2023

Groen vraagt snelle realisatie autoluwe fietsroute: “Kraanschot moet verkeersfilter krijgen”

Leden van de Groen-afdelingen van Kasterlee, Herentals en Turnhout fietsten woensdagavond samen met provincieraadslid Brend Van Ransbeeck van Tielen naar Turnhout langs de geplande autoluwe fietsroute (ALF). Op dit traject wil de gemeente Kasterlee de voorziene tractorsluis op de lange baan schuiven. Geen goed idee vindt Groen. Want door hier consequent het autoverkeer te weren ontstaat er een veel veiligere situatie.

Met de ALF wil de Provincie Antwerpen op korte termijn een veilige fietsverbinding realiseren tussen Herentals en Turnhout via bestaande lokale wegen. Een fietsostrade langs de spoorlijn is niet mogelijk omwille van het militair domein in Tielen en natuuraspecten. Het project wordt vrijwel volledig door de Provincie gefinancierd.

Dit jaar worden de niet-vergunningsplichtige werken van de ALF gerealiseerd. In een latere fase volgen dan de vergunningsplichtige werken en de aanleg van een nieuw fietspad dat de bedrijvenzone in de Bleukenlaan (Turnhout) vermijdt. "We stelden echter vast dat onder druk van het college van Kasterlee de voorziene verkeersfilter (tractorsluis) op het laatste stuk Kraanschot op de lange baan wordt geschoven", aldus provincieraadslid Brend Van Ransbeeck (Groen). "Daardoor zal het autoverkeer zijn weg langs deze smalle landelijke baan blijven zoeken. Momenteel passeren hier bijna 300 auto's per dag waardoor je dit moeilijk als veilige fietsverbinding kan beschouwen."

Gemeenteraadslid Bart Sas verwondert zich over de houding van het Kastelse college. "Reeds in de jaren 1990 werd naast de bestaande zandweg een apart fietspad aangelegd als veilige route voor scholieren van en naar Turnhout". De problemen begonnen toen de gemeente Kasterlee de zandweg in 2008 zonder vergunning liet asfalteren. Daar kwam toen protest op van buurtbewoners. Het autoverkeer nam toe, ook al beweerde de gemeente dat het nooit de bedoeling was om van Kraanschot een vaste verbindingsweg met Turnhout te maken. "De gemeente Kasterlee heeft nu de kans om deze situatie recht te zetten en volop voor het project van de ALF te gaan. Helaas zagen we de afgelopen maanden dat in plaats van draagvlak te creëren bij de bewoners het college er nu alles aan doet om de goedgekeurde projectnota af te zwakken. Dat is bijzonder jammer", besluit Sas. De projectnota van de ALF werd in 2022 goedgekeurd door alle betrokken gemeenten, met name Herentals, Lille, Kasterlee en Turnhout.

Foto: Bart Van den Langenbergh van GVA