Hof van Leysen: verankering in de buurt, verankering in het district?

24 Februari 2022

Hof van Leysen: verankering in de buurt, verankering in het district?

Ilse van Dienderen erkent de grote waarde van het Hof van Leysen in de Markgravelei, maar maakt zich zorgen over de bestuurlijke toekomst van het buurtpark. "Al jaren gaan geruchten van een overdracht naar stad, of nu district Antwerpen. Ook over het park in relatie tot zijn ruimere omgeving zijn er ideeën: het zou een grote meerwaarde zijn als er een doorsteek gaat van Hof van Leysen over de site van de provincie naar de Desguinlei en zo verder naar ringpark Groene Vesten."

Het Hof van Leysen in Antwerpen bekleedt een bijzondere plaats in de galerij van de provinciale domeinen. Het is een relatief klein parkje (naar provinciale normen toch) 2 ha groot, in het centrum van de stad Antwerpen, omgeven door bebouwing, nabij de Ring en naast de Markgravelei. In de buurt is een werkgroep actief, de Werkgroep de Ley, die vele ideeën heeft opgelijst op basis van een buurtoverleg. Een greep:

 • Bepaalde delen van het bos omheinen met kastanjehekken, zoals aan de speeltuin/straatkant, zodat de natuur zich daar kan herstellen, vlonderpaden aanleggen, duidelijker afbakeningen
 • Het aspect Ferrarisbos beter in de verf zetten, het verhaal van het bos vertellen met duiding, ook van wat er al teloor is gegaan.
 • Een speelbos maken en plekken toewijzen waar kampen gebouwd kunnen worden
 • Info/gedragsregels verspreiden via bv. café Kamiel
 • De terreinen van de PIVA gebruiken als speelruimte
 • Meer toezicht uitoefenen vanuit de Provincie (parkwachter - die mensen ook aanspreekt op hun gedrag - vaker laten patrouilleren), onderhoudsploeg vaker laten langs komen
 • Meer natuureducatieve activiteiten voor kinderen organiseren, type spinnensafari
 • Hof van Leysen uitbreiden met een deel van de grote maar afgesloten tuin van het CLB

Vorig jaar ging er een brief vanuit de buurt naar de provincie met vraag om hierover een gesprek te hebben. Ik begrijp dat dat gesprek heeft plaatsgevonden op een heel constructieve manier en dat bepaalde acties in gang gezet zijn. Een ander aspect is de ‘bestuurlijke toekomst’ van het buurtpark: al jaren gaan geruchten van een overdracht naar stad, of nu district Antwerpen. Ook over het park in relatie tot zijn ruimere omgeving zijn er ideeën: het zou een grote meerwaarde zijn als er een doorsteek gaat van Hof van Leysen over de site van de provincie naar de Desguinlei en zo verder naar ringpark Groene Vesten. Deze interpellatie om te peilen naar wat loopt en om dit provinciaal domein nog eens in de kijker te stellen.

Vandaar de volgende vragen:

 • Hoe is het overleg met de buurt georganiseerd?
 • Welke voorstellen van de buurt zijn opgenomen door de provincie? Dat Ferrarisbos-aspect vind ik zelf wel een hele leuke om rond te werken. Gebeurt dit? 
 • Mijn bijzondere interesse gaat ook naar mogelijke uitbreidingen van het park – richting PIVA, richting CLB. Hoe loopt dat? Zit hier vooruitgang in? Of zijn er nog andere mogelijkheden voor uitbreiding?
 • Zijn er gesprekken lopende met district of stad over een overdracht? Wat is daarvan aan? Is dat iets voor deze legislatuur?
 • Welke werking is er opgebouwd rond dit park: hoeveel VTE werkt hieraan (onderhoud, beheer, educatie, communicatie, …)? Wat is het jaarlijks budget voor dit parkje?