IT-beleid in de provincie: hoe omgaan met bedreigingen?

13 December 2023

IT-beleid in de provincie: hoe omgaan met bedreigingen?

Raadslid Louis Schoofs stelt vragen over het IT-beleid van de provincie Antwerpen en wil weten welke strategie de deputatie hanteert de komende jaren.

Informatica is een erg belangrijk thema, gezien het feit dat we allen steeds meer online werken. We hebben gezien welke impact de cyberaanval op de stad Antwerpen had. Vele zaken worden erg belangrijk in een performante provinciale werking, zoals de hardware, software, digitale netwerken, systemen, data base, beveiliging, competente medewerkers, externe experten, ... Daarom stel ik enkele vragen over de strategie van de provincie.

 • In het kader van robuustheid:
  • Welke bedreigingen kunnen wij de komende 3 jaar verwachten en welke kansen bieden zich aan?
  • Waar staan wij voor de komende 3 jaar sterk en waar staan wij zwak?
   • Waar moeten nieuwe keuzen gemaakt worden ifv partners, investeringen?
   • Wat met cyberbeveiliging?
  • Hoe verhouden de budgetten zich en hoe evolueren deze (los van inflatie)?
   • Licenties
   • Onderhoud
   • Investeringen
   • Personeelskost eigen medewerkers tov externe partners
  • Welke kosten worden intern en een aan APB's, andere...  doorgefactureerd, welke niet, welke lijn en regels volgt men?