Modal shift Sportpaleis: nood aan gemeenschappelijk vervoer

15 December 2023

Modal shift Sportpaleis: nood aan gemeenschappelijk vervoer

Provincieraadslid Ilse van Dienderen, ook gemeenteraadslid in Antwerpen, bevraagt de deputatie als eigenaar van het Sportpaleis over de modal shift en het mobiliteitsbeleid van de internationaal gekende concertzaal.

Het Sportpaleis heeft haar doelen niet in het kader van de modal shift in 2022 niet gehaald. Dat is niet onbelangrijk, want die doelstellingen zijn opgenomen in de vergunningsvoorwaarden. Het evenementenvervoersplan is erg belangrijk voor de buurtbewoners en wijken rond het Sportpaleis, want zij ondervinden bij evenementen veel verkeers- en parkeerdruk. Inzetten op collectief vervoer en zachte mobiliteit is dus erg belangrijk.

Tegen 2025 moet 60% van de bezoekers met andere modi dan de wagen naar het Sportpaleis komen. In 2022 wordt afgeklokt op 50,9%, een slechter resultaat dan het jaar tevoren.

Per vervoersmodi zijn er de volgende cijfers:

39% openbaar vervoer (-2,34%);

6,7% gemeenschappelijk vervoer (-4,42%);

3% fiets (+1,3%);

1,87% voetgangers (+0%).

In totaal is dit ongeveer 5% lager dan het jaar daarvoor. De sterke daling van het gemeenschappelijk en het openbaar vervoer valt op. Daar kan het Sportpaleis nochtans zelf wel wat aan doen.

Die modal shift is zeer belangrijk voor de verkeersleefbaarheid in de buurten rond het Sportpaleis. In de wijken rond het Sportpaleis is er bij evenementen een grote verkeers- en parkeerdruk.

Die wordt nog vergroot in de periode van de Sinksenfoor, dan is Spoor Oost niet beschikbaar als parkeerterrein. Het is bovendien de taak van het Sportpaleis om in voldoende parkeergelegenheid te voorzien.

Ik heb gehoord dat er ingezet wordt op de fiets als vervoersmiddel en op betere fietsparkeerplekken.

Vandaar volgende vragen:

  • Hoe kan de provincie erop toezien dat de modal shift verbetert?
  • Welke initiatieven zal het Sportpaleis ondernemen om het beter te doen?
  • Wat is de stand van zaken mbt de vergunning?
  • Welke initiatieven zal het Sportpaleis nemen om de communicatie met de buurt te verbeteren?