Oosterweel in de Kleiputten: "Sanering noodzakelijk"

24 Juni 2021

Louis Schoofs is bezorgd om de PFOS-vervuiling in de Kleiputten in de omgeving van Boom-Rumst. "Een noodzakelijke sanering van het gebied met zuivere grond is het minste wat de omgeving kan verwachten."

Tijdens de graafwerken voor de Oosterweelverbinding is vorige week formeel aan het licht gekomen dat in de site in Zwijndrecht te hoge PFOS-concentraties in de grond zitten afkomstig van 3M fabriek. PFOS wordt omschreven als zeer giftig en op termijn kankerverwekkend. De bezorgdheid om de volksgezondheid is essentieel en de verontwaardiging dat deze vervuiling zo lange tijd geminimaliseerd is, is groot. Voor de sanering van de storten in de kleiputten en de opvulling van deze kleiputten is immers overeengekomen dat Oosterweelgronden zullen aangevoerd worden. De gronden die toegevoerd worden zouden niet van de 3M site komen, maar van andere plaatsen.

Ik verwijs naar de verenigde raadscommissie van 18 maart dit jaar. De inwoners rondom de kleiputten zijn op het vlak van stortgeschiedenis in het verleden te veel genegeerd geweest om dit zo maar te laten passeren. Het wantrouwen is begrijpbaar en terecht.

Een noodzakelijke sanering van het gebied met zuivere grond is het minste wat de omgeving kan verwachten. Daarom deze uitdrukkelijke vragen aan de deputatie.

  • Welke garanties biedt de deputatie dat de gestorte gronden van Oosterweelwerken zuiver zullen zijn en geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid?
  • Hoe zal de herkomst van de gronden gemonitord worden?
  • Hoe en wanneer zullen de bestemde gronden voor de kleiputten gecontroleerd worden, voor ze toekomen in de kleiputten?
  • Hoe en welke transparante, duidelijke en up to date informatie zal hierover aan de bevolking gegeven worden?
  • Welke milieunormen zullen gehanteerd worden?