"Projecten toerisme missen een meetinstrument"

10 December 2023

Louis Schoofs, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, vraagt een meetinstrument om de projecten van het departement Toerisme te onderbouwen en sturing te geven.

Er worden diverse projecten met en voor de sector ontwikkeld die goede respons krijgen. De projecten rond ‘drempelvrij’ zijn een uitstekend initiatief waar de Provincie, met netwerkorganisaties zich naar de doelgroep sterk op de kaart zijn.

Iets wat we jammer genoeg nog niet hebben, is een degelijk meetinstrument maken die het departement een sturing geeft, die de impact en het effect van projecten meet. De huidige beschikbare cijfers missen een degelijke onderbouwing om beleidsturend te zijn.

  • Wordt er in 2024 een project gestart om een degelijk een adequaat meetinstrument op te zetten; blauwdruk, effectieve opstart?
  • Worden hiervoor werkingsmiddelen voorzien zowel qua personeel als financieel?
  • Plaats van adequaat meetinstrument; Departement Toerisme, ATP Toerisme?