Provincie vindt overnemer Suske en Wiskemuseum

26 Oktober 2023

Provincie vindt overnemer Suske en Wiskemuseum

In het bestuursakkoord van de huidige deputatie (N-VA - CD&V) werd al aangekondigd dat de provincie zou stoppen met de exploitatie van het het Suske en Wiskemuseum in Kalmthout. Groen zette vraagtekens bij deze beslissing en vreesde dat het museum definitief de deuren zou moeten sluiten, indien er geen overnemer gevonden zou worden. Dit is wél het geval. "Goed dat er duidelijkheid is. Toch blijven wij heel bezorgd over de educatieve werking van het museum," reageert provincieraadslid Ilse van Dienderen.  

Sinds de opening van het Suske en Wiskemuseum in 1997 te Kalmthout, heeft het museum, ondergebracht in Villa Van der Steen, een kwart miljoen kinderen blij gemaakt. De Provincie Antwerpen investeerde een tijd geleden nog 600.000 euro in het gebouw en het belevingsparcours.

Zoals opgenomen in het bestuursakkoord van de Antwerpse deputatie, zou het museum afgestoten worden. De eerste open marktbevraging werd uitgevoerd in 2022, zo’n 20-tal mensen en potentiële overnemers werden aangesproken. Er kwamen twee biedingen binnen en uiteindelijk won ondernemer en Essenaar Luc Van Thillo het bod. Van Thillo is eigenaar van Robotland en voorzitter van voetbalclub SK Lierse.

"Goed dat er duidelijkheid is, dat de onzekerheid van de baan is," reageert provincieraadslid Ilse van Dienderen. "Mogelijk liggen er kansen voor deze overnemer om synergiën tussen het Suske en Wiskemuseum en Robotland te zoeken, op vlak van digitalisering. Toch blijven wij heel bezorgd over de educatieve werking van het museum. Zeker op het vlak van betaalbaarheid naar de scholen toe, maar ook inhoudelijk maken wij ons zorgen. Hier werd niet concreet op ingegaan. Ook stellen we ons vragen over de duurzaamheid van deze overname; we durven hopen dat de deputatie hierover voldoende garanties heeft. Wij willen in dit verband wijzen op de bepaling in de aankoopakte uit 1995: het initiële doel van de aankoop door de provincie was: “de aankoop geschiedt voor openbaar nut, (…) met het oog op de oprichting van een Suske en Wiske – kindermuseum". We durven hopen dat deze bepaling ook voor de nieuwe overnemer geldt."