Provinciepersoneel snel duidelijkheid geven

12 Januari 2015

Raadslid Karin Van Hoffelen is verbaasd en verontrust over het fatalisme en de berusting die er bij de deputatie heerst over de toekomst van het provinciepersoneel. "Het personeelsbeleid van de provincie is altijd bewonderenswaardig geweest, maar nu de persoonsgebonden bevoegdheden in 2017 verdwijnen, maak ik me grote zorgen. Zal Vlaanderen de getroffen ambtenaren overnemen? Welke impact heeft dit op hun statuut en pensioen? Welke inspanningen zal het provinciebestuur leveren om personeelsleden en hun expertise aan boord te houden? Het zijn vragen die nu een antwoord verdienen. We moeten niet wachten tot de meubelen in 2017 openbaar verkocht blijken te zijn." BIJLAGEN:tussenkomt_karin_van_hoffelen_personeelsbeleid.pdf