Groen pleit voor rookvrije provinciale recreatiedomeinen

24 Januari 2024

Groen pleit voor rookvrije provinciale recreatiedomeinen

Brend Van Ransbeeck, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, pleit voor rookvrije provinciale domeinen in de provincie Antwerpen. “Door onze domeinen rookvrij te maken, vinden kinderen roken minder normaal en aantrekkelijk. Bovendien zijn peuken schadelijk voor het milieu en brengen brandgevaar met zich mee.”

Vanaf 1 januari 2024 zijn de recreatiedomeinen in Oost-Vlaanderen rookvrij. De reglementering die daarvoor bestond, werd door deze beslissing uitgebreid en versterkt naar alle domeinen. Raadslid Van Ransbeeck wil dit principe ook in onze provincie toepassen. “Ook in onze provincie zijn er al enkele domeinen die een rookvrij beleid hanteren. Het Vrijbroekpark in Mechelen heeft sinds 2019 het ‘Generatie Rookvrij’ label. Vanaf 1 januari 2022 is Hertberg, als onderdeel van de Merode, volledig rookvrij. Vanaf 31 mei 2022 zijn – jammer genoeg – maar enkele zones in het Rivierenhof rookvrij. En, vers van de pers: ook De Averegten in Heist-op-den-Berg is sinds maandag rookvrij, evenals alle speelpleintjes op Heists grondgebied. Mijn pleidooi is om het beleid dat we als provincie uitgerold hebben in het Vrijbroekpark, Hertberg en nu ook de Averegten uit te breiden naar alle recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen.”

Door een geheel domein rookvrij te maken, kan de provincie duidelijk maken dat bezoekers enkel roken en vapen in de voorziene rookzones. “Op die manier dragen we als provincie bij aan een rookvrije generatie,” legt Van Ransbeeck uit. “Want de recreatiedomeinen vervullen een sterke voorbeeldrol. Hier komen veel kinderen en jongeren, net zoals vele recreanten, sporters, mensen die een frisse neus komen halen en ontspannen. Zien roken, doet roken. Door onze domeinen rookvrij te maken, vinden kinderen roken minder normaal en aantrekkelijk. Hiermee staan we achter de beweging Generatie Rookvrij, die rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wil maken.”

Bovendien moet iedereen op een gezonde manier kunnen genieten van onze domeinen. Van Ransbeeck: “Een rookvrij domein laat mensen inzien dat spelen en genieten van de natuur niet samengaan met roken, zeker niet in de buurt van kinderen.”

En er zijn nog voordelen. Niet meer roken betekent geen peuken meer. Hierdoor is het domein netter en veiliger. Achtergelaten peuken zijn schadelijk voor het milieu en brengen brandgevaar met zich mee.

Met deze regel is het niet de bedoeling om rokers te demoniseren. “Het doel is eerder om kinderen en jongeren het goede voorbeeld te geven. Iedereen is welkom op onze domeinen. Ook rokers. Maar wie toch wil roken, kan dit in één van de rookzones doen. Die afgebakende rookzones kunnen aangeduid met pictogrammen en aangegeven worden op de plattegronden van de recreatiedomeinen.”

 

De vraag wordt voorgelegd op de provincieraad van donderdag 25/01 vanaf 14u30.