Hoe zit het met de overname van DocAtlas?

06 Maart 2024

Hoe zit het met de overname van DocAtlas?

In dit artikel vind je een laatste stand van zaken over de overname van DocAtlas.

Op de laatste provincieraad heeft het provinciale bestuur (N-VA en cd&v) officieel beslist om docAtlas over te dragen aan Thomas More-hogeschool, zoals ze aangekondigd hadden in hun bestuursakkoord 2019-2024. De overdracht zal uitgevoerd worden in de periode van 1 april 2024 tot 1 juli 2024.


Provincieraadslid Brend Van Ransbeeck stelde heel wat vragen in de commissie over deze overdracht en de overeenkomst die met Thomas More afgesloten werd.


Uit de vragen en antwoorden blijkt dat zowel de leeractiviteiten als de collectie van DocAtlas integraal zouden overgenomen worden door Thomas More hogeschool. De collectie van DocAtlas in Antwerpen, op dit moment in de Carnotstraat, verhuist naar het leercentrum in de campus Sint-Andries. Op onze vraag of de collectie ook breed toegankelijk blijft, werd positief geantwoord. Men streeft ernaar om laagdrempelig te blijven werken, voor alle (NT2-)leerkrachten en onderwijzend personeel, ongeacht of deze verbonden zijn met Thomas More. De collectie in Turnhout, op dit moment in de bibliotheek van de Warande, zou niet verhuizen. De formule en wisselwerking met bezoekers is succesvol en dat willen ze zo behouden.


Op vlak van de overname van personeel werd vermeld dat er drie inhoudelijke medewerkers een aanbod gekregen zouden hebben van Thomas More, hoewel in de overeenkomst maar twee personeelsleden staan opgenomen.


De provincie geeft de garantie dat de werking van DocAtlas, overgenomen door Thomas More, minstens 5 jaar verder zal verder bestaan in de huidige vorm. De naam zou ook behouden blijven omwille van de herkenbaarheid.

 

Wij hebben ons als partij onthouden op de stemming over de overeenkomst tussen de provincie Antwerpen, DocAtlas en Thomas More. De argumentatie dat de activiteiten van DocAtlas niet zouden passen in de scope van de provincie, onderschrijven wij niet. De provincie heeft een sterk provinciaal onderwijs en flankerend onderwijsbeleid. De taak, doelstellingen en werking van DocAtlas passen voor ons perfect binnen deze krijtlijnen. Het afstoten van DocAtlas door de provincie Antwerpen lijkt ons meer een politieke keuze, en die ondersteunen wij dus niet.


Brend Van Ransbeeck en Ilse van Dienderen blijven de overname van DocAtlas door Thomas More de komende maanden nauw opvolgen vanuit de commissie en provincieraad.