Hoe belangrijk is de waterreflex bij vergunningen?

09 December 2023

Hoe belangrijk is de waterreflex bij vergunningen?

Raadslid Ilse van Dienderen onderstreept het belang van het thema water in de provincie en bevraagt de deputatie naar haar waterreflex bij vergunningenbeleid.

Water is een zeer belangrijk onderwerp voor de provincie. Zeker na de verschillende droge zomers en de hevige regenval die we achter de rug hebben, is het broodnodig het thema water zeer ernstig te nemen. Het wordt een uitdaging voor de toekomst, net omdat onze regio erg gevoelig is voor droogte enerzijds en teveel regenval op korte tijd anderzijds. Ik was dan ook verheugd om te vernemen in de commissie van 27/11, dat het thema water extra aandacht zal krijgen de komende jaren.

Wat als de provincie een negatief advies aflevert ten aanzien van een vergunning en de vergunningverlenende overheid dit advies niet volgt?

Vandaar volgende vragen:

  • Welk afwegingskader hanteert de provincie indien de vergunningverlenende overheid geen rekening houdt met het advies van de provincie?
  • Hoeveel negatieve adviezen leverde de provincie af in de afgelopen 2 jaar (2022, 2023)?
  • Hoe werden deze negatieve adviezen door de vergunningverlener gehanteerd?
    • Geen rekening mee gehouden? Aantal?
    • Voorwaarden opgelegd? Aantal?
    • Geweigerd? Aantal?
  • Indien er geen rekening gehouden werd met een negatief advies, hoe vaak is het provinciebestuur in beroep gegaan tegen de vergunningverlening?


De gedeputeerde antwoordt dat er geen afwegingskader is en dat elk dossier individueel wordt bekeken. Sinds 1 januari 2022 werden er 4101 adviezen verleend door de dienst Integraal Waterbeleid. Daarvan waren 1206 adviezen in eerste ronden ongunstig. De helft van deze dossiers werden tijdig aangepast, waardoor ze tijdens de procedure toch een gunstig advies kregen. Ook werd er de voorbije twee jaar niet in beroep gegaan.