"Van drie naar één: een tweede stadspark voor Antwerpen"

27 Oktober 2023

Ilse van Dienderen, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, legt het voorstel van Groen District Antwerpen op tafel: het samenvoegen van de tuin van het provinciehuis met het Harmoniepark en het Albertpark. Eerder keurde de voltallige Antwerpse districtsraad dit voorstel al goed. "Groen in de stad Antwerpen is een schaars goed. Bovendien kan je zo drie stukken park verbinden, wat ook op vlak van biodiversiteit een goeie zaak is."

"Het Antwerpse districtscollege lanceerde op 12 oktober een reuze-idee: waarom geen tweede stadspark maken in het district Antwerpen, door de tuin van het provinciehuis, het Harmoniepark en het Albertpark samen te voegen? De voltallige districtsraad volgde dat idee, want groen in de stad Antwerpen is een schaars goed. Bovendien kan je zo drie stukken park verbinden, wat ook op vlak van biodiversiteit een goeie zaak is," bepleit van Dienderen.

De Antwerpse districtsburgemeester voegde er wel aan toe: “Dat betekent dat het verkeer anders gestuurd moet worden”, want nu doorsnijdt de Koningin Elisabethlei en de Koning Albertparkweg nog de drie parken. Vanuit de provinciale fractie zijn we dat idee heel erg genegen.

Eerder al deden we een voorstel om het grasveld rondom het provinciehuis een ecologisch waardevoller in te richten met struiken, ruige bermen, bloemrijke graslanden. "De idee om een nieuwe groene long te creëren, sluit daar mooi bij aan," vult het raadslid aan. "Ook lanceerden we toen de idee om een naam aan de tuin van het Provinciehuis te geven. Zo zal die tuin een herkenbaardere plek innemen en meer aantrekkingskracht kennen."

De deputatie reageerde positief op het voorstel, maar wees op de beperkingen die de ondergrondse parking onder het provinciehuis met zich meebrengen. De provincie is bereid om met alle betrokken partijen een realistisch plan uit te werken, onder de noemer "samenwerken werkt".