Broek de Naeyer niet rookvrij: "Gemiste Kans"

29 Februari 2024

Broek de Naeyer niet rookvrij:

Brend Van Ransbeeck, provincieraadslid voor Groen, pleitte op de provincieraad van februari voor een rookverbod in Broek de Naeyer in Willebroek. Hij diende een amendement (een voorstel tot aanpassing, red.) in om een rookverbod in het reglement van het natuurdomein toe te voegen. “Een volledig rookverbod in dit natuurgebied lijkt ons aangewezen, gezien de natuurwaarde van Broek de Naeyer,” bepleit Van Ransbeeck. Maar het voorstel werd weggestemd door de N-VA en cd&v-meerderheid.

In januari deed Groen een tussenkomst rond rookvrij provinciale domeinen in de Antwerpse provincieraad. “Net zoals Oost-Vlaanderen willen we onze provinciale recreatiedomeinen rookvrij maken. Rokerszones kunnen eventueel opgezet worden in bepaalde recreatiedomeinen zonder erg kwetsbare en waardevolle natuur, maar dat zou eerder de uitzondering dan de regel moeten zijn,” pleitte provincieraadslid Brend Van Ransbeeck (Groen). Naar aanleiding van deze tussenkomst, deed Groen het voorstel om Broek de Naeyer, dat in handen is van de provincie Antwerpen, rookvrij te maken.

“Dit is in lijn met het rookvrije beleid dat wij in Willebroek voeren,” reageert Thierry Serrien, Groen-schepen voor Natuur en groenontwikkelingen, die het idee genegen is. “Broek de Naeyer is een waardevol natuurgebied dat zeer kwetsbaar is. Roken hier verbieden is een goed idee.”

Bijdragen aan een rookvrije generatie heeft ook impact op niet-rokers die een recreatiedomein als De Naeyer bezoeken, zegt Van Ransbeeck.“Een rookvrij domein laat mensen inzien dat spelen en genieten van de natuur niet samengaan met roken, zeker niet in de buurt van kinderen. Bovendien beperk je met een rookvrij beleid het aantal peuken in de natuur die anders milieuschade en brandgevaar met zich meebrengen.”

De meerderheid legde het voorstel van Groen naast zich neer. Als reden wordt een afkeer van dingen verbieden aangehaald. “Wij werken rond Generatie Rookvrij en hanteren een stappenplan”, reageert gedeputeerde Mireille Colson (N-VA). “Ik hou niet van verbieden, dat lijkt ons niet de meest verstandige oplossing. Wij evalueren stapsgewijs naar het rookvrij maken van onze domeinen.”

Groen, Vooruit, Open-VLD en één cd&v-er stemde voor de aanpassing van het reglement, Vlaams Belang onthield zich, N-VA en cd&v stemden tegen.